Jan Palach
(11. 8. 1948-19. 1. 1969)

Rodiče vlastnili cukrářský obchod a dílnu. Po únoru 1948 otec pracoval v pekárnách, matka jako prodavačka. Rodina byla evangelická. Josef a Libuše Palachovi měli 2 syny – staršího Jiřího a mladšího Jana. Žili ve Všetatech u Mělníka. Otec zemřel, když bylo Janovi 13. Jan vystudoval mělnické gymnázium, inklinoval k humanitním předmětům. R. 1966 podal přihlášku na FF UK, velký počet uchazečů zabránil jeho přijetí. Začal tedy studovat Vysokou školu ekonomickou, absolvoval 4 semestry. O prázdninách navštívil se studentskou brigádou SSSR, následující rok sám Francii. Na VŠE zažil r. 1968 a obrodný proces naší společnosti. Na podzim téhož roku přestoupil na filozofickou fakultu, obor historie – politická ekonomie. V listopadu se zúčastnil okupační stávky školy. Poslední Vánoce svého života strávil s maminkou ve Všetatech.

15. 1. se v Libiši nedaleko Všetat zúčastnil pohřbu svého strýce. 16. 1. ráno se vrátil do Prahy. Na koleji napsal poslední dopis určený ke zveřejnění. Jeden vložil do aktovky, další adresoval Svazu spisovatelů, studentskému aktivistovi Luboši Holečkovi a příteli z ekonomické školy Ladislavu Žižkovi – tomu připojil ještě osobní pozdrav. Odpoledne přišel k budově Národního muzea, odložil kabát, z aktovky vytáhl lahvičku s éterem, část obsahu vylil na vatový tampon, kterým si potřel obličej, zbytek vypil. Otevřel bílé nádoby s modrými víky, polil se a škrtl zápalkou.


Jeho pohřeb 25. 1. byl demonstrací národa proti okupaci země vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a špatné společenské situaci. Ač si to nepřál, po Janovi se upálilo ještě několik mladých lidí - celkem 29, 7 z nich zemřelo. Jan byl původně pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze. Totalitnímu režimu se to nezamlouvalo. Jan byl pro naše občany symbolem sebeobětování za svobodu demokracii, hrdinou, bojovníkem. U jeho hrobu se konaly demonstrace. Jeho ostatky byly proto r. 1973 Státní bezpečností tajně z hrobu vyjmuty, zpopelněny a urna převezena do rodinného hrobu ve Všetatech. I tam se však sjížděli lidé. Proto bývaly přístupové cesty do vesnice v dnech výročí Janova úmrtí a pohřbu uzavřeny příslušníky Veřejné bezpečnosti a STB hlídkovala kolem. Roku 1990 se ostatky opět vrátily na Olšanské hřbitovy. A náměstí u Filozofické fakulty nese opět název, který mu dali lidé v lednu 1969 – náměstí Jana Palacha.

Reklama