641af3f7aed17obrazek.jpg

Co je tedy správně nastavené pojištění? Na co by neměl nikdo zapomenout?

Určitě hlavně na pokrytí těch nejvážnějších rizik, které nejvíce ohrožují zdraví a život. Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidita, prostě věci, které ohrozí a určitě změní finanční situaci celé rodiny. Toto by měl být základ životního pojištění, který si každý podle sebe pak může doplňovat o krytí dalších rizik.
 
Chápou to klienti? Nebo je třeba je spíše přesvědčit?

Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když se poradí s odborníkem, tedy pojišťovacím poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat u agentury IPSOS vyplývá, že většina respondentů (77 %) preferuje v životním pojištění ochranu před vážnými riziky. Pojištění drobných úrazů by upřednostnilo 23 % dotazovaných.
 
Když pojištění vážných rizik mají, jsou dostatečné i pojistné částky, tedy peníze, které v případě, že se něco stane, od pojišťovny dostanou?

Ano, nízké pojistné částky jsou určitě problém. Například u nás je průměrná výše u vážných onemocnění 200 tisíc Kč. Podobně je to u pojištění invalidity, kde se průměrná výše pohybuje kolem 400 000 Kč. U klienta s průměrných příjmem, který by se stal invalidním a chtěl by si udržet stávající životní styl by mu tato částka vydržela jen něco přes dva roky. Správně by měla být spíše v milionech. Proto se dlouhodobě snažíme o závažných onemocněních a jejich dopadech detailně informovat, podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění. Například i v nové verzi FLEXI, kterou jsme právě uvedli na trh.

Životní pojištění FLEXI patří ke stálicím pojistného trhu. Jaké výhody v nové verzi klienti najdou? 

Do nové FLEXI jsme spojili to nejlepší z několika používaných verzí FLEXI a NA PŘÁNÍ A přidali jsme i něco navíc. Například až 30% slevu na rizikové pojistné při komplexním pojištění vážných onemocnění, invalidity, trvalých následků nemoci nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění všech správních poplatků při měsíčním pojistném 1000 Kč a více nebo odstranění výluk na příčiny před počátkem pojištění. Věříme, že tak budeme klienty motivovat k nastavení dostatečných limitů pro ta nejvážnější rizika ohrožujícími život jednotlivců i rodin. 

641af3936ae71obrazek.jpg
 
Pomůže se správným nastavením pojistných částek obchodník? Nebo kde mají zájemci hledat informace, co si pojistit?

U životního pojištění je a troufám si říci vždy bude, důležitý finanční poradce, který zákazníkovi vysvětlí detaily nabízeného pojištění. Naši finanční poradci mají k dispozici unikátního PRŮVODCE, což je v podstatě elektronická analýza potřeb klienta, na jejímž základě doporučí optimální životní pojištění na dostatečné pojistné částky, a to podle jeho konkrétní životní situace zájemce. Klient tak získá objektivní informaci o tom, jakou by si měl nastavit pojistnou ochranu.

Životní pojištění si nesjednáváme na rok, ale v podstatě na celý život. Může ho klient v průběhu trvání modifikovat, upravovat?

Trh v minulosti trápil nešvar přepojišťování smluv po pár letech. To bylo samozřejmě pro klienta nevýhodné a dnes si to již klienti dobře uvědomují. Abychom ještě podpořili dlouhodobost životního pojištění a klientovi vylepšili jeho parametry, zahrnuli jsme do nového FLEXI bonus za věrnost. Za každých 5 let trvání pojištění klientovi navýšíme pojistné plnění u všech významných rizik o 5 %, aniž by se mu zvyšovala platba pojistného. Maximální navýšení pojistného plnění je 20 %. Na druhou stranu umožňujeme klientům ho flexibilně upravovat a klientům se staršími typy smluv nabízíme výhodnou konverzi na nové FLEXI. Již v minulosti klienti konverzi hojně využívali, každoročně si modernizovalo smlouvu přes 5000 klientů. Většinou si také až o 30 % navýšili limity pojistného krytí. Takže ano, se smlouvou se dá velmi dobře pracovat po celou dobu jejího trvání tak, aby odpovídala měnící se životní situaci klienta.    
 
Vraťme se ještě konkrétně k novému FLEXI. Jaké další výhody zde klienti najdou?  

Unikátní součástí nového FLEXI je bonus CESTA KE ZDRAVÍ, který přináší až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Dále přináší bonus na prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých pět let. Zároveň přestaneme rozlišovat rizikovost zaměstnání klienta, nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění za stejnou cenu jako úředník, a pokud není profesionálním sportovcem, nebudeme mu účtovat ani přirážku za sport.
 
Nakonec by mě zajímalo, zda koronavirová opatření nějak ovlivnila chování klientů? 

Naštěstí jsme se poměrně rychle přizpůsobili a dokážeme většinu požadavků vyřešit on-line. Takže i v období s omezenou možností osobního setkávání dokážeme klienty bez problémů obsloužit. Pokud bychom se zaměřili na skladbu připojištění, již několik let vnímáme trend zvyšující se důležitosti životního pojištění a jeho přidané hodnoty - ochrany při nenadálých vážných zdravotních problémech. V posledních letech se výrazně zvyšuje poptávka po pojištění závažnějších rizik onemocnění, drobné úrazy a poškození už dnes nejsou stěžejní součástí smluv životního pojištění. Nicméně, stále ještě máme v dlouhodobém trendu a srovnáních s úrovní vyspělých pojistných trhů co dohánět.

641af4088493bobrazek.jpg