Mnoha šetřeními bylo dokázáno, že krev z pupeční šňůry je relativně bohatým zdrojem mladých a vysoce kvalitních kmenových buněk, jejichž uchováním a pozdějším použitím můžeme vytvořit možnost účinného léčení některých nemocí.

Ale co to ty kmenové buňky jsou? Kmenové buňky jsou základními stavebními bloky organismu – buňkami života. Během vývoje embrya se přeměňují v rozmanité typy buněk těla, počínaje buňkami srdečního svalu, nervovými buňkami, červenými krvinkami, buňkami pokožky až po stavební buňky oka. V pozdějším věku pro nás zastávají roli životně důležitých ochránců zdraví. Transplantací je lze využít k náhradě buněk a tkání nezbytných pro život a zdraví.

Kmenové buňky lze získávat i z kostní dřeně v dospělosti, ale tato metoda je velmi bolestivá. MUDr. Chlebeček, gynekolog, k tomu dodává: ”Určitě doporučuji zvážit odběr kmenových buněk při porodu. Jedná se o snadný a bezpečný odběr s minimálním rizikem pro dárce, a hlavně jedinečnou a neopakovatelnou příležitost, jak získat mladé a zdravé kmenové buňky nezatížené vlivy zevního prostředí.”

Maminky, které se rozhodnou nechat si při porodu pupečníkovou krev odebrat, se mohou svobodně rozhodnout, zda ji darují a bude anonymně uskladněna v mezinárodním registru a dle potřeby použita pro kohokoliv na světě.

Druhou možností je nechat si ji uschovat pro vlastní použití a tak „pojistit” zdraví svého děťátka a nebo jeho pokrevních příbuzných. Tato služba je placená, ale má nesporné výhody:

-           v případě potřeby jsou kmenové buňky ihned k dispozici, tedy bez dlouhého hledání vhodného dárce;

-           jistota, že organismus při transplantaci neodmítne své vlastní buňky, rekonvalescence bude rychlejší;

-          je možné vyloučit riziko infekce;

            První úspěšná transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve byla provedena v roce 1988. Chlapec postižený Fanconiho anémií byl zachráněn díky transplantaci pupečníkové krve pocházející od sourozence, díky níž se z této nemoci vyléčil. Po první úspěšné transplantaci již bylo provedeno přes 2 000 transplantací kmenových buněk z pupečníkové krve.

Novější výsledky nasvědčují tomu, že transplantace pupečníkové krve se v nejbližší době ukáže jako metoda účinná i v léčbě dalších onemocnění. Mezi tyto choroby patří např. Alzheimerova choroba, cukrovka, onemocnění srdce a jater, svalová atrofie, Parkinsonova nemoc i mozková mrtvice.

Na základě současného výzkumu a podle nadějného příslibu odborníků se díky genové terapii (kdy se opraví špatně fungující gen) a umělé diferenciaci kmenových buněk (tvorba tkání a orgánů) otevírá možnost k léčbě i dalších onemocnění. Na využití těchto technik v klinické praxi však budeme muset počkat ještě roky, příp. i desítky let.

 

 

 

Reklama