Kdo měl někdy možnost pít čerstvou vodu z pramene uprostřed přírody, pravděpodobně nám dá za pravdu. Lepší osvěžení během procházky neexistuje. Někde jsou takové pramínky dokonce součástí léčebné terapie. Třeba v lázních v slezském Jeseníku, kde už v 19. století založil Vincenz Priessnitz vodoléčebný ústav. O obnovu pramenů se tu stará lázeňský průvodce, Mgr. Jiří Glabazňa.

V čem spočívá vaše práce?
Zjednodušeně řečeno, seznamuji návštěvníky s jedinečnou historií našich lázní a mimořádnou krajinou v okolí, včetně zdejších pramenů. A také o tyto hodnoty pečuji, snažím se je rozvíjet. V posledních čtyřech týdnech jsem například většinu času věnoval rekonstrukci Slovanského pramene nedaleko Sanatoria Priessnitz. První zmínka o něm pochází z roku 1845, kdy se jmenoval Silber-Quelle, tedy Stříbrný pramen. Po roce 1945 byl, podobně jako většina zdejších pramenů, přejmenován. Jeho současná podoba pochází z roku 1961 a esteticky není příliš zdařilá, tak uvidíme, jak se bude líbit ta nová. Jeho slavnostní otevření plánujeme už na začátek června.

slovansky

Co vlastně obnáší obnovování pramenů?
V některých případech nalezení a přivedení vody, jindy zase opravu poškozeného přívodu. Zejména však rekonstrukci či renovaci zašlých, zničených či zchátralých stavbiček, ze kterých voda vyvěrá. A také prostoru kolem. No a neméně důležitá je i obnova kontaktu lidí s místem. Slavnostní otevření nebo svěcení, přístupové stezky, turistické značení, zanesení do map a tištěných průvodců...

V naší zemi pořád na něco nejsou peníze. Kdo tedy financuje obnovování pramenů?
I když by tomu ekonomové asi nevěřili, zpočátku obnova pramenů probíhala, aniž by ji někdo financoval. Začali s ní místní lidé, studenti, kteří se nadchli pro zapomenutou historii tohoto kraje. Později se přidalo Hnutí Brontosaurus, které na dobrovolnictví dále stavělo, ale zajistilo navíc i zdroje z grantových programů. Například od Nadace Partnerství a mnoha místních podporovatelů, firem i drobných dárců. V posledních pěti letech financují obnovu zejména Lesy ČR, na jejichž pozemcích se většina pramenů nachází. Na zajištění zdrojů se tedy dlouhodobě podílí velké množství institucí i jednotlivců. Obnovu Slovanského pramene financují Lesy ČR, Společnost Vincenze Priessnitze a Německý spolek přátel přírodní léčby.

Kolik takových pramenů máte ve svém okolí?
Na Studničním vrchu máme šedesát pramenů, na protějším Zlatém chlumu dalších dvacet. Díky pozornosti a péči, které se jim v posledních letech dostalo, se opět staly výrazným prvkem zdejší krajiny. I když vody dlouhodobě ubylo. V suchých letech mívají některá zřídla po část roku menší průtok než v minulosti. Ale přesto je tento kraj na vodu stále bohatý.

vilemuv

Zůstaly ještě nějaké prameny neobnovené?
Na Studničním vrchu je neobnovených, ztracených nebo bez vody zhruba jedna třetina pramenů.

Ty obnovené, nebo některé z nich, jsou součástí naučné stezky, po které zájemce provázíte. Kolik jich takto mohou navštívit?
Na stezce Vincenze Priessnitze je devět pramenů, na trase stezky Živé vody se jich nachází sedmnáct. Nassauská stezka propojuje tři prameny.

pramen

A vy znáte historii každého z nich?
Znám, i když ne u všech zpaměti. Zajímavá je například historie bývalého Louisina pramene. V roce 1845 jej nechal postavit hrabě Augustin Niemann a věnoval jej slečně Louise Nosticové, do které se zamiloval. Ti dva se pak vzali a pramen stojí bez úhony dodnes, jen byl v roce 1945 přejmenovaný na pramen Sjednocení. Nebylo jej potřeba byť jedinkrát opravovat. To je mezi zdejšími prameny jediný takový případ. Zřejmě ji měl rád tak moc, že to mělo vliv na kvalitu stavby.

Zmínil jste stezku Živé vody. Slyšela jsem, že doopravdy existuje živá a mrtvá voda. Můžete nám přiblížit, kdo tyto pojmy používal a co přesně znamenají?
Vědci, kteří se vodou zabývají, zjistili, že molekuly vody tvoří různě strukturované shluky, nebo též clustery. Čím jsou tyto shluky strukturovanější a složitější, tím je voda kvalitnější, je živá, s lepšími účinky, s vyšší samočistící schopností atd. Německý badatel Theodor Schwenk nazýval tuto vlastnost jako pohyblivost. Z čistých přírodních zdrojů je voda výrazně pohyblivější než například z plastového potrubí. Výprava do jedné odlehlé přírodní oblasti Jižní Ameriky tam nalezla vodu se čtyřicettisíckrát složitější strukturou, než je běžné v Evropě. Lidstvo však s těmito poznatky zatím moc neumí zacházet. Stáčíme pramenitou vodu do plastových lahví a distribuujeme ji v síti obchodů, takže zůstane živá leda na etiketě nebo v reklamním spotu.

Anna

Čtěte také:

Reklama