Anebo taky ne. Možná půjdeme o pár dnů později, nebo máme odklad, anebo už jsme byly před mnoha lety a pouze nostalgicky vzpomínáme.

Termíny zápisů se na školách různí, nicméně většina z nich připadá na období mezi 15. lednem a 15. únorem. Zápis je povinný pro všechny děti, kterým bude šest do konce měsíce srpna.  

Šest let, bože to letí. Některé z nás už jen se slzou v oku vzpomínají, jiné zápis dětí do školy teprve čeká a další třeba mají tuto slavnostní životní událost ještě v čerstvé paměti.

Pro vás pro všechny, maminky i babičky, je nachystáno zítřejší téma, věnující se právě zápisům (a odkladům) dětí do školy.

Zítřejší článek k tomuto tématu je zakončen slovy psycholožky Aleny Weberové: „Přeji všem budoucím prvňáčkům, ať jsou ty starosti co nejmenší a škola je baví. Je to přece jen základ života.“

Napište, jak tento základ života probíhá nebo probíhal u vás.

Téma zítřejšího dne: Zápisy (a odklady) dětí do školy

 • Máte doma budoucí prvňáčky?
 • Jak jste připraveni na zápis do školy?
 • Žádali jste o odklad?
 • Pište i vy, které máte už dávno odrostlé prvňáčky.
 • Těšily se nebo plakaly? Věděly, co je čeká, byly připraveny?
 • Jak probíhal jejich zápis do školy?
 • Šly v šesti letech nebo jste žádaly o odklad?
 • Nebo snad šly ještě dřív?
 • Jak na vás zapůsobily učitelky při zápisu do školy?
 • Byly pak stejné i během školy?
 • Braly jste (berete) zápis do školy jako slavnostní rodinnou událost?
 • Účastnili se ho třeba i dědečkové a babičky?
 • A co vy samotné? Jak probíhal váš první zápis do školy?

Téma je to pěkné,
pište na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz

Jednu z pisatelek odměníme pěkným dárkem: balíčkem pro prvňáčka od firmy Stabilo

j

d

t

www.stabilo.cz

Reklama