Zítra 22. dubna se slaví Den Země. Je to den, kdy bychom se měli zamyslet nad stavem životního prostředí a chovat se ekologicky.

Je vyhlášen od roku 1970.  Původně vznikl v Americe, když se 22. 4. 1970 na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí, aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. Tyto demonstrace iniciovali studenti, kteří žádali zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit používání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu Země, omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy a snižování její produktivity.  

V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. Do kampaně se zapojilo na 200 miliónů lidí ze 140 zemí světa.

V Praze můžete Den Země oslavit například s Pražskými službami v areálu Spalovny komunálního odpadu v Malešicích. Od 9,00 do 15,00 hodin tam bude připraven program pro celou rodinu.

Další akce po celé republice připravuje Ekocentrum Paleta.


Zúčastníte se oslav Dne Země?
Reklama