Zima je prima! Sníh, sáňky, boby a další zimní radovánky přinášejí dětem a rodičům nejen potěšení, ale někdy i malé nebo větší bolístky jako jsou prokřehlé nohy, ruce a v horším případě i počínající omrzliny na exponovaných částech těla. Zatím to na sníh moc nevypadá, ale co kdyby...

 

Dětská pokožka

Jak známo, není u novorozenců a kojenců ještě dostatečně vyvinutá termoregulace. To znamená, že organismus malého miminka není schopen dostatečně rychle reagovat na teplotní změny vnějšího prostředí. Pokožka dětí je jemná, citlivá a prostupnost je téměř srovnatelná s prostupností sliznic. Dětská kůže je několikrát tenčí než u dospělého člověka a nemá ještě dostatečně rozvinuté fungování potních a mazových žláz, z těchto důvodů má sklony být spíše suchá. Z uvedených skutečností je zřejmé, že péče o pokožku kojence je v studeném zimním období velmi důležitá.

 

Princip působení chladu na kůži

Chlad a mráz působí na krevní cévy, které se jeho vlivem zužují, což má za následek zpomalení průtoku krve a zmenšení jejího objemu v periferních částech těla – prsty rukou, nohou, dále nos, ušní boltce, tváře a brada. Organismus má ve studeném prostředí tendenci stahovat krev z periferií  k vnitřním orgánům, které jsou životně důležité. Ohrožené jsou samozřejmě i jiné části těla, pokud by byly vystaveny přímému působení mrazu. Ale předpokládám, že miminku v kočárku bude koukat obličej a maximálně ruce. I když znám i takové experty, kteří si s oblibou během hodinové procházky v -5°C profesionálně nejméně 50x sundají čepici (popř. rukavice), v případě že jim v tom zabráníte kapucí, nebo dokonce chytrou čepicí se zavazováním, budete jezdit hodinu s nesnesitelně hýkajícím kočárkem.

 

Důsledky působení studeného prostředí na pokožku

O m r z l i n o u je nazýváno místní poškození tkáně způsobené chladem, většinou při teplotách pod nulou a často za přispění nízké vzdušné vlhkosti. Omrzliny nemusí být vzácností ani při větrném počasí za teplot mírně nad bodem mrazu. Prvními varovnými signály je   s t u d e n á   a   v o s k o v á   k ů ž e   na periferiích. Později dostává pokožka l e h c e   ž l u t o u   či  b ě l a v o u  barvu. Tento druh poškození není až tak nebezpečný, příznaky vymizí během 10-15 minut po příchodu do tepla, někdy může v poškozeném místě přetrvávat přecitlivělost k chladu.

Pokud uvedené symptomy neustoupí a po počátečním zbělení se barva postiženého místa změní na  f i a l o v ě   č e r v e n o u, máme co do činění s omrzlinou druhého stupně, kdy se po přibližně 24 hodinách objevují puchýře, které se hojí i několik dní. Po zahojení je funkce kapilár bohužel již trvale poškozena a přetrvává zvýšená chladová vnímavost.

Omrzliny třetího stupně, kdy dochází až ke ztrátám částí těla (uši, prsty), patrně vynecháme. Nepředpokládám, že by se některá maminka s takovým rozsahem poškození u svého dítěte při našem životním stylu a zvyklostech setkala.

 

Co dělat, když zjistíte, že má váš potomek počínající omrzlinu?

Zabraňte dalšímu ochlazování, místo přikryjte a ihned dítě dopravte do teplé místnosti.

Vhodné je podat teplý (sladký) nápoj, tedy i mateřské mléko.

Vyvarujte se tření kůže (např. sněhem) a též rychlému ohřátí v horké koupeli nebo velmi teplými obklady či tepelnými dečkami. Poškození by se mohlo prohloubit.

Naopak vhodné je postupné ohřívaní např. v koupeli, kdy začínáme na 30°C a dále ohříváme ke 36-37°C (normální tělesná teplota), maximálně však na 40°C. Miminka se výborně prohřejí, pokud si je přitisknete „tělo na tělo“ a jednoduše si spolu vlezete do peřin, tělesná blízkost jim pomůže nejen se prohřát, ale i uklidnit.

 

Prevence

Většina odborníků se shodne, že není vhodné vystavovat mladší kojence pobytu v teplotách nižších než -5°C.

Dbejte na to, aby čepice překrývala ušní lalůčky, a nikdy neomotávejte šálu kolem nosu a pusy, v tkanině zkondenzuje pára a hrozí vytvoření ledové krusty.

Ošetřujte exponovanou pokožku mastnými krémy, které vytvoří izolační vrstvu, ta částečně chrání před okolními vlivy. Pozor na používání hydratačních krémů, které obsahují vysoké procento vody, mohou přispět k vytvoření omrzliny! Nejlepší je konzultovat vhodnost vámi zvoleného přípravku s lékárníkem. Cena vždy nemusí znamenat kvalitu, výbornou zkušenost mají některé maminky např. s mastí Infadolan, ta je běžně dostupná v každé lékárně v ceně kolem 30 Kč.

Při přetrvávajících příznacích chladového poškození kůže je vhodné vyhledat lékaře.

K citlivější a méně odolné pokožce miminka může přispět i velmi časté koupání, používání oděvů z nevhodných textilií, které pokožku dráždí (např. vlna).

Kůži kojenců s dermatologickými problémy, např. atopickým exémem, je nutné v tomto období věnovat zvýšenou péči.

Zdroj: Mamita/ Chlad a kůže, MUDr. S. Polášková - dětský dermatolog

          www.horska-medicina.cz

 

A čím mažete v zimě svoje ratolesti vy, milé ženy-in?

Dodržujete či dodržovaly jste nějaké teplotní limity, kdy jste v zimním období s kojencem ven nechodily?