Třebíč

Ráda cestuje po vlastech českých? Tentokrát se moje tajná agentka Jitka vydala do židovského města v Třebíči, aby pro vás zjistila podrobnosti o návštěvě této UNESCO chtáněné lokality a přinesla i několik fotografií.

Protože její vyprávění na sebe příjemně navazuje, ponechávám ho tak, jak mi jej zaslala...


Třebíč

Židovské město v Třebíči je moc krásné, ale i smutné. Na rozdíl od židovského města v Praze v něm už nežije žádný praktikující Žid - z koncentračních táborů se vrátilo jen deset obyvatel (z původních asi 300) a ani jeden v Třebíči už nezůstal - židovská komunita se tedy nikdy neobnovila.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obydlenou část města, není do ní vstup nijak omezen. Každý se tak může sám, a jak dlouho jen chce, procházet klikatými úzkými uličkami a dýchat atmosféru sounáležitosti, hluboké víry a lásky k rodině. Lze se vydat vlastní trasou a objevovat tajuplná zákoutí, nebo se nechat vézt naučnou stezkou a na četných informačních cedulích se poučit o místní specifické architektuře, která je chráněna světovým památkovým fondem UNESCO.

Třebíč

I když původní obyvatelé ghetto opustili, zůstal obchodní duch na místě zachován, a tak si díky četným kavárnám, prodejním galeriím a obchůdkům můžete řadu domů prohlédnout i z interiéru. Jedinou budovou se zpoplatněným vstupem je Zadní synagoga, kde vás provede milá průvodkyně, která udělá vše pro to, aby zodpověděla všechny vaše otázky (na prohlídce jsem byla se svou sestrou, která je vystudovanou historičkou a religionistkou, bylo jich tedy hodně a byly některé byly pěkně zapeklité).

Třebíč

V synagoze bych vyzdvihla hlavně fresku s Valdštejnskými lvy, protože je to jedno z mála zobrazení zvířete v židovské malbě - na stěnu byli vyobrazeni jako výraz úcty a poděkování.

Dále se na horní galerii (původně určené ženám) nachází nádherný papírový model celé židovské čtvrti, kde si můžete naplánovat svou prohlídku. V budově se pořádají četné výstavy, koncerty i svatby (civilní). Vzhledem k tomu, že se v synagoze židovská víra nepraktikuje, není třeba, aby ženy měly zahalená ramena a muži na hlavě jarmulky (jak to vyžadují synagogy pražské), i když k určité dávce piety a úcty vás místo jistě samo donutí svou atmosférou.

Třebíč

Dalším místem vybízejícím k návštěvě je židovský hřbitov nahoře na kopci. I ty nejsilnější nátury musí jistě dojmout nesčetné náhrobky se stejným zněním: „Zahynul/zahynula xx.xx.19xx"

Jitka


Třebíč

Navštívily jste už židovské město v Třebíči, milé čtenářky? Jestli ne, doufám, že vás tato krátká pozvánka zaujala a vaše kroky se jednou tímto směrem uberou.

Domácím toulkám zdar!

Reklama