Je spojený s nejstarší synagogou na africkém kontinentu a každoročně láká tisíce návštěvníků. Tento svátek se slaví 33 dní po svátku Pesach, jeho přípravy jsou velkolepé a celou akci provázejí přísná bezpečnostní opatření.
5cf8fcff3cb21obrazek.jpg

Na Džerbě žije komunita asi 1500 Židů a jejich památky se v poklidu pyšní svým bohatstvím stejně tak jako ty islámské. Oba národy zde mají své kořeny již od pradávna, dnes tu žijí vedle sebe bez nevraživosti a v poklidu. Letošních oslav se zúčastnil i ministr cestovního ruchu René Trabelsi, který je vůbec prvním židovským ministrem v tuniské vládě.

Měla jsem to štěstí, že jsem v tuto dobu na ostrově byla a zažila jsem slavnostní pouť osobně.

Synagoga El Ghriba se nachází se asi kilometr jižně od hlavního města Džerby Houmt Souku, u vesnice Hara Seghira. Její původ se datuje do 6. století před n. l., současná stavba však pochází z 20. století.
5cf8fdd8d7bd2obrazek.jpg

Zázračná synagoga
5cf8fd5d77a42obrazek.jpg

Když přijdete do synagogy s magickým názvem El Ghriba, překvapí vás její nádhera. Nutností je správný oděv – zahalená ramena a kolena. Stavba má několik místností, je vyzdobena nádhernými reliéfy, obrazy, židovskými symboly. Bílá a modrá barva, která převažuje v interiéru připomíná, že jste v Tunisu. Dvanáct oken modlitební síně symbolizuje dvanáct izraelských kmenů. V synagoze se také nachází jeden z nejstarších svitků Tóry na světě (Pět knih Mojžíšových).
5cf8fd47cabd3obrazek.jpg

Protože je toto místo spojeno se zázraky, ženy sem nosí vajíčka, popisují je svým jménem, ukládají do speciální schránky a věří, že otěhotní. Pokud sem přijdete a nemáte vajíčko, můžete si ho koupit, uvařené na tvrdo, za 2 tuniské dináry.  Pokud chcete, můžete nechat své přání za sklem u zdi v modlitební místnosti. Prý tato přání putují do Izraele, do Jeruzaléma ke Zdi nářků. Vpravo od synagogy stojí budova, která sloužila jako ubytovna pro poutníky, kteří toužili přijít na toto posvátné místo.
5cf8fd81deba6obrazek.jpg

Oslava spojená s poutí probíhá dva dny, kdy se tančí, zpívá a hoduje. Podávají se tradiční židovské a tuniské pokrmy a popíjí se pálenka z fíků Boukha. Draží se nejrůznější předměty a výtěžek je věnován na údržbu synagogy, která je přístupná všem návštěvníkům. Vrcholem pouti je vynášení posvátné Tóry.

Příběh židovské pouti, která láká návštěvníky z celého světa
5cf8fe7edff31obrazek.jpg

Synagoga na Džerbě se podle místní židovské tradice řadí mezi nejstarší synagogy vůbec. Podle jedné z tradic byla založena Židy, kteří opustili Jeruzalém po zničení chrámu v roce 586 př.n.l. Babylóňany. Specifickou událostí, která je s touto synagogou spojena, je kazdoroční pouť na toto místo, která připadá na období židovského svátku Lag ba-omer. Během pouti si zde Židé připomínají výročí úmrtí dvou významných rabínů z druhého století n.l. - rabiho Meira (celým jménem rabi Meir Baal Ha-Nes) a rabiho Šimona bar Jochaje. Oba byli dle tradice schopni mnoha zázraků a rabi Šimon bar Jochaj je dokonce židovskou mystickou tradicí považován za autora nejvýznamnějšího díla židovské mystiky - knihy Zohar. Oba rabíni se pro tyto své schopnosti mezi místními Židy těšili velkému uctívání a byli velmi oblíbení a proto se časem vytvořila tradice této pouti, které se (stejně jako jiným podobným poutím u příležitosti smrti nějakého významného učence) říká hilula (či v arabštině zijára). Pouť se pravděpodobně vytvořila v první polovině 19. století, přičemž na počátku se jí účastnili převážně Židé z bližšího okolí a teprve časem i Židé ze vzdálenějších krajin. Součástí oslav během této pouti je i vynášení místní Tóry, která je pro své stáří ve veliké úctě. (Za upřesnění děkuji Karlu Hrdličkovi z cestovní agentury www.cahrdlicka.cz.)

Synagoga je otevřena denně kromě soboty od 8 do 18 hodin. Vstupné činí 1 dinár, tedy 7,50 Kč

Podle pověsti byla synagoga postavena na místě, kam dopadl svatý kámen z nebes a na kterém se zjevila

záhadná žena. Ta nařídila stavbu synagogy a dohlížela na její stavbu.

Tuniské ministerstvo kultury v roce 2017 oznámilo, že hodlá zažádat o uznání poutního židovského místa na ostrově Džerba jako památky na seznamu světového dědictví UNESCO.
5cf8fcefb8f27obrazek.jpg

Určitě na Džerbě, která je od Česka vzdálená jen dvě a půl hodiny letadlem, můžete zažít víc. Krásné pláže s bílým jemným pískem, staré město, tradiční tržiště, místní muzeum lidových tradic nebo farmu, kde žije 400 nilských krokodýlů. Na mé tipy, co vidět na Džerbě, se těšte v dalším článku.

Na Džerbu se dostanete letecky, letenky můžete koupit například na www.letuska.cz

Zdroj fotografií: Klára Křížová, www.shutterstock.com