Míra nadváhy a obezity se nejčastěji definuje pomocí hodnoty BMI(= body mass index). BMI vyšší než 25 značí nadváhu, hodnoty přes 30 obezitu. Přesnějším ukazatelem je obvod pasu, kde se za obezitu považují ženy v obvodu nad 88 cm a muži nad 102 cm.

NADVÁHA ZHORŠUJE BOLESTI KLOUBŮ!

Z ortopedického hlediska nadbytečné kilogramy nadměrně zatěžují pohybový aparát, zejména nosné klouby dolních končetin (kolena, kyčle, hlezno – oblast kotníků) a páteř. Nadváhou či obezitou trpí 65–70 % pacientů s kloubními obtížemi. Nadbytečné kilogramy vedou ke zvýšenému tlaku na kloubní povrchy – na hyalinní chrupavku a mohou tak způsobovat zhoršování kloubních obtíží. Zátěž kolenních kloubů při chůzi se rovná při došlápnutí 3–6 násobku celkové tělesné hmotnosti. Proto např. nadváha o hmotnosti 10 kg vede ke zvýšené zátěži na kloubní povrch o 30–60 kg při každém došlapu1. Pokud má pacient dlouhodobě nadváhu, dochází v kloubu nejprve k poškození chrupavky, která ztrácí svoji pružnost, pevnost a strukturu. Toto stádium je do jisté míry ovlivnitelné léky či doplňky stravy povzbuzujícími její metabolismus (tzv. chondroprotektiva, SYSADOA – glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, kolagen, kyselina hyaluronová, apod.).
60058756ae67bobrazek.pngNadváha či obezita je proto jednoznačným rizikovým faktorem rozvoje kloubních obtíží. Klinické studie prokázaly, že muži s nadváhou či obezitou mají 5× vyšší riziko rozvoje artrózy kolenního kloubu, u žen je to čtyřnásobek2.
6005876a8ab3eobrazek.png
6005877808f72obrazek.png
600587869a0cfobrazek.pngJIŽ MALÝ ÚBYTEK NADVÁHY POMÁHÁ!

Každý váhový úbytek přitom výrazně pomůže snížit riziko rozvoje a projevů artrózy. Při redukci váhy o 5 kg (snížení BMI o cca 2 body) se statisticky významně snižuje riziko rozvoje artrózy kolenních kloubů3. Redukce hmotnosti je z těchto důvodů důležitou součástí léčby kloubních obtíží a již malý úbytek má velmi příznivý vliv na projevy artrózy. V první fázi redukce nadváhy či obezity se doporučuje snížit celkovou hmotnost o 10 % s redukcí 2–4 kg za měsíc4.Pozitivní výsledky byly zaznamenány v průzkumu spokojenosti s přípravkem ProfiSlim24, kdy po 4 měsících uvedlo úlevu od obtíží kolenou (54%) a kyčelních kloubů (38%), omezení pohyblivosti (38%) a páteře (31%) uživatelů.*

Literatura:
1. Felson DT: Weight and osteoarthritis. J.Rheumatol. 1995; 43:7-9.
2. Anderson J, Felson DT: Factors associated with osteoarthritis of the knee in the First National Health
and Nutrition Examination (HANES I). Am.J.Epidemiol. 1988; 128:179-189.
3. Felson DT, Anderson JJ, Naimark A, Walker AM, Meenan RF: Obesity and knee osteoarthritis: The
Framingham study. Ann.Int.Med. 1988; 109:18-24.
4. Institute of Medicine: Weighing the Options: Criteria for Evaluating Weight Management Programs,
Washington, D.C., National Academy Press; 1995.
*Průzkum spokojenosti s přípravkem ProfiSlim24 zpracovala Ing. Karlachová, ČR, 2014 134 respondentů.

Více na www.artrocentrum.cz.
60058cde45438obrazek.png

Reklama