V tématu „Zdravé srdce“ jsme uveřejnili několik zajímavých článků o možných onemocněních, která ohrožují naše srdce. Nyní jsme oslovili lékaře, aby nám zodpověděl několik našich otázek...

Můžete si je přečíst zde:

Nyní jsme oslovili lékaře, MUDr. Petra Malce, aby nám odpověděl na několik otázek:

Proč je lidem s rizikem infarktu či cévní mozkové příhody doporučován Aspirin Protect?
Aspirin Protect, stejně jako i jiné formy kyseliny acetylsalicylové, omezují funkci krevních destiček. Infarkt nebo mozková příhoda vznikají nejčastěji na podkladě aterosklerotického plátu. Resp. pokud dojde k poškození povrchu plátu, vzniká na tomto místě krevní sraženina, která může celou cévu uzavřít a tkáň, kterou céva zásobovala, odumírá; v případě srdce vzniká infarkt myokardu a v případě mozku vzniká mozková příhoda neboli „mrtvice“.  Pro vznik krevní sraženiny jsou nutné krevní destičky a omezení jejich funkce tak snižuje riziko vzniku příhod.

aspirin

Jak dlouho by jej tito lidé měli užívat?
Platí zde stejné pravidlo jako u každého jiného dlouhodobě užívaného léku – tzn. dokud bude přínos léčby převyšovat možná rizika. Každá léčba s sebou nese možná rizika, v případě kyseliny acetylsalicylové je to hlavně riziko krvácení, které je ale poměrně malé. U vysoce rizikových pacientů s nižším rizikem krvácení přínos léčby jasně převáží možná rizika. V tom případě jde o léčbu trvalou. V každém případě je vhodné při každé změně zdravotního stavu tento poměr rizika a přínosu znovu zvážit.

V minulosti někteří pacienti trpěli při užívání léku Aspirin nevolnostmi, jaká je nyní situace?
Užívání kyseliny acetylsalicylové může skutečně vést k žaludeční nevolnosti, která se může projevit až u 40 % pacientů. Část těchto potíží vzniká i lokálním drážděním žaludeční sliznice po užití tablety.  Léková forma přípravku Aspirin Protect se rozpouští až v tenkém střevě a tak se lokální dráždění omezí. Tento fakt byl potvrzen v klinické studii, kde podávání enterosolventní tablety vedlo ke snížení těchto nežádoucích projevů.  

Pokud tedy budou užívat Aspirin Protect, nemusí se obávat žaludečních nevolností?
Jak je psáno výše, výskyt žaludečních nevolností se podstatně sníží, ale úplně se omezit nedá.

Je Aspirin Protect doporučován i lidem, kteří  neprodělali infarkt či cévní mozkovou příhodu?
Právě u této skupiny pacientů, kteří jsou v nízkém riziku cévní mozkové mrtvice a infarktu myokardu, se může snadno stát, že riziko krvácení převáží benefit léčby. Proto u této skupiny pacientů musí nastat kumulace rizikových faktorů a zahájení léčby u této skupiny pacientů by měl vždy posoudit lékař.  

Aspirin Protect je volně prodejný, může si jej tedy koupit kdokoliv. Vaše doporučení je ale, aby každý, kdo jej chce užívat, vše konzultoval s lékařem. Proč?
Jak jsem uvedl výše, podávání každého léku je spojeno s příznivým efektem, ale i s určitými riziky. Navíc, v tomto případě jde o dlouhodobou nebo trvalou léčbu. Proto by měl lékař posoudit riziko a přínos léčby.  Navíc je nezbytné zajistit, aby pacient neužíval dva léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové současně a poučit pacienta, aby se pokud možno vyvaroval dalších léků, například proti bolesti kloubů.

Jakou vidíte nejefektivnější prevenci proti infarktu či cévní mozkové mrtvici?
Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, záleží na mnoha faktorech, na stádiu, ve kterém se pacient nachází a na dalších onemocněních. Nejoptimálnější je včasná primární prevence, to znamená upravit dietu a životní styl tak, aby se člověk nedostal do „velkého“ rizika a nenastala nutnost farmakologické prevence.

Děkujeme MUDr. Petrovi Malcovi za jeho odpovědi.

Reklama