Hned po Novém Zélandu dostaly právo volit i ženy v Austrálii (1902), Finsku (1906) a Norsku (1907). Ovšem Austrálie i Norsko mělo své omezení. V Austrálii stále nesměli volit původní obyvatelé - Aboridžinci, a to nejen ženy, ale i muži až do roku 1962. V Norsku se právo volit omezovalo ženám jen na oblasti vlastnictví a příjmů.

voting.jpg

Další zajímavosti:

  • Zimbabwe povolilo volit ženám v roce 1919, ale toto právo se vztahovalo pouze na evropské ženy. Černošky dostaly právo až v letech 1957-1978.
  • V Československu získaly ženy volební právo v roce 1919.
  • V Belgii ženy získaly právo v roce 1919, ale to bylo omezeno pouze pro vdovy a matky vojáků zabitých v první světové válce a také pro ženy politických vězňů. Pro všechny ženy začalo právo platit až v roce 1948.
  • Ve Španělsku získaly ženy právo volit v roce1931, ale pod Francovou vládou jej ztratily na období 1936-1976.
  • V Portugalsku byla možnost voleb nejprve omezena pro ženy, které měly ukončené střední a vyšší vzdělání.
  • V Iráku ženy získaly právo v roce 1958 a v tom samém jej ještě ztratily. Vrátilo se jim až v roce 1980.

Podívejte se, jak na tom byly ženy v dalších zemích na  cubaholidays.co.uk

Reklama