MUDr. Profous je lékařem na oddělení závislostí, které je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, na Karlově náměstí. Jeho působiště se nachází v Apolinářské ulici, č.p. 4.

Když jsem za ním přišla na oddělení za účelem rozhovor, byl pan doktor právě na lůžkovém oddělení, kde se staral o své pacienty. "Rozmohla se nám chřipka", vysvětlil mi v úvodu. Poté jsem již měla možnost poznat, že hovořím s letitým odborníkem, který je nejen ochotný mluvit o své specializaci, ale je především pln energie a zájmu šířit své vědomosti za účelem pomoci svým nynějším i případným budoucím pacientům.

 

Pane doktore, existuje modelová situace, tedy ta nejběžnější, ve které se ženy k alkoholu uchylují?

 

Velmi často k nám chodí ženy ve věku 40 – 45 let, které začaly s jednou dvojkou vína, po příchodu domu z práce. Doma je totiž čekaly děti, a ony, jelikož si to tak zařídily, musely ještě například uvařit večeři. Na posílenou si tedy daly trochu vína a právě tímto způsobem tato závislost velmi často vzniká.

Alkohol je zpočátku skutečně fungující „berlička“, která nás  posiluje a pomáhá nám. Tato berlička se ovšem časem, a někdy stačí pár měsíců, stává holí, která nás namísto posilování, ničí. Dvě deci vína brzy nestačí a tak dále.

 

Kdy je alkohol skutečnou přítěží a jak se nejlépe pozná, že je s přílišnou konzumací třeba něco dělat?

 

Na toto je fungující aplikovat dětskou hru – „vadí, nevadí“.

Pokud mně anebo komukoliv z mého okolí mé holdování alkoholu nijak nepřekáží, není s tím zpravidla bezprostředně nutné něco udělat.

Na druhou stranu, jedná-li se skutečně o závislost, tak o tom člověk ví. Nejhorší je zpočátku si tento fakt připustit. Alkoholici neváhají použít jakéhokoliv způsobu ke své obraně a obhajobě. Toto jejich počínání je mezi odborníky nazýváno nemocí popírání nebo vylhávání. Vzdát se alkoholu zcela, je pro ně nepředstavitelné a často si tento fakt připustí, až po skutečně velkém problému. Tento moment nazýváme velkým třeskem.

 

Jak mohu manželovi nebo blízké kamarádce, kteří jsou alkoholiky, pomoci?

 

Pokud budeme mluvit o kamarádce, není vaše situace snadná.

Je však na místě, abyste jí řekla o tom, jak celou věc vidíte a chápete. Nepočítejte však s tím, že to bude mít nějaký úspěch. Můžete ji také doporučit návštěvu u nás na klinice, kde lze využít našeho poradenství nebo psychoterapií. Dobré na věci bude ale to, že až se vaše kamarádka dostane do skutečných nesnází, obrátí se na vás. Bude ve vás mít důvěru a v té chvíli bude možné ji podpořit a poradit.

Pokud budeme mluvit o situaci, kdy chce pomoci manželka svému manželovi, zmínil bych více naše poradenství. Často k nám chodí partneři alkoholiků, které mi lékaři mezi sebou nazýváme „předjezdci“.

 

Mnohdy je práce s nimi velmi přínosná. Oni se dozvědí o problému více, informují se na všechny možnosti léčby této nemoci a pacienta nám velmi dobře „připraví“. Nabádáme je k důslednosti, kterou lze a je nutno s alkoholiky používat. Klást podmínky a vyvozovat důsledky. Nelze nedodržet co bylo vyřčeno, a v momentě kdy alkoholik zklame, vyvodit z toho předem dané důsledky.

 

Pokud se hrozí rozvodem, nelze touto hrozbou pouze zastrašovat. Jestliže žena jednou vyřkne, že podá žádost o rozvod například pokud manžel přijde z práce opět opilý, pak nezbývá, než skutečně žádost podat. Pokud by totiž toto neučinila, stane se hrozba rozvodu pouze planou a neúčinnou výstrahou. Zde je dobré opět vzpomenout nemoc vylhávání, jelikož alkoholici své sliby neplní. K rozvodu jako takovému bych poznamenal, že v žádosti o rozvod je dobré viditelně a důrazně zmínit, že jejím důvodem je pouze a jen alkohol. Je také dobré mít připravené dokumentace od lékařů nebo policie, pokud docházelo k bitkám a incidentům.

Mnoho alkoholiků si až při pohledu na takovou písemnou žádost o rozvod uvědomí svou závislost s jejími důsledky.

 

Dle zkušenosti je dobré vyčkat na větší problém (třesk), který vznikne z důsledku alkoholismu a pak na nemocného udeřit. Nabídnout mu ihned alternativy, které se nabízejí.

V západních státech na tento okamžik připravují dokonce celé rodiny.

Manželky, děti a mnohdy i zaměstnavatelé jsou o celé věci informování a díky jim je na alkoholika v daný moment vyvinut obrovský nátlak. Jsou dlouze a pečlivě připravováni na moment, ve kterém sdělují manželovi popřípadě otci, jaký problém jim samým závislost způsobuje. Někdy se u dětí volí i forma dopisu, ve kterém mnohdy i pomocí dětských kreseb rodiči alkoholikovi sdělují, jak se cítí.

Manželka například obviní muže, že stále pije a je agresivní. On ve svých výmluvách použije fakt, že ho ale děti mají rády. V ten moment předstoupí děti, které mu naznačí, že jejich láska má také meze a pokud pít nepřestane… Oběť je zahnána do kouta a již z posledních sil se vymlouvá na svou skvělou práci. Ale předstoupí zaměstnavatel a řekne mu, že pokud nepřestane pít, o práci přijde.

Tímto ohromným tlakem si alkoholik svou závislost obvykle přizná a připustí. A to je, jak jsme již zmínili, první a zásadní krok v léčení.

 

Hraje zde roli dědičnost?

 

Dědičnost v závislosti na alkoholu hraje skutečně obrovskou roli.

Často se stává, že nám matka alkoholika vypráví, jak ji synek v pubertě sliboval, že on nikdy nebude pít, jako jeho otec. Bývalo to často i v situacích, kdy matku bránil před agresivním otcem.

 

Existují celé rodinné klany, které se potýkají s alkoholismem. Existují lidé s takových rodin, kteří se po negativní zkušenosti s alkoholem stanou jaksi preventivně zapřísáhlými abstinenty po celý život. To je ale bohužel spíše vyjímečná situace.

Často si také alkoholici berou alkoholiky, jelikož si na normálního člověka netroufnou. V tomto ale hraje zřejmě velkou roli také to, že jako děti sledovaly své rodiče, v jejichž životě hrál alkohol důležitou roli. A dle modelu rodičů se při výběru partnera řídíme.

 

Napadá vás osobně otázka, jejíž odpověď by zde měla zaznít?

 

Snad jen jeden důležitý fakt ohledně žen, které chtějí zachránit svého manžela, potažmo děti a celou rodinu.

Ony by se snad obětovat mohly. Ale pokud se jedná o dlouholetou a silnou závislost, je velmi často nejlepší cestou od manžela a otce alkoholika odejít.

Často si totiž tyto ženy říkají, že se rozvedou až například bude dětem osmnáct let a podobně. Děti, které žijí v rodině alkoholika mohou být poznamenány na celý život a také tomu tak často je. V těchto případech tedy radím myslet na děti. Velice často budou lépe pro život připraveny, pokud budou vyrůstat bez otce. V tomto případě totiž platí, že lépe než pijící otec, žádný otec. Děti již od tří let vnímají napjatou domácí atmosféru a cítí, že je doma něco v nepořádku. Často se dlouho pomočují, jsou neurotizované a skutečně poznamenané na celý život.

V některých případech nám ženy opakují, že i přes fakt, že je jejich manžel dlouholetý alkoholik, tak ho stále milují. Nejsou schopny od něj odejít. Ale právě tyto ženy nevyhnutelně skončí velmi špatně a jejich život je poté neustálým utrpením.

 

Opakuji, že od manžela, který je silným alkoholikem, je kvůli sobě samé a v zájmu dětí, jedinou přípustnou cestou odejít. I když je tato cesta často i z finančních nebo existenčních důvodů velmi nesnadná.

 

Co vše může přinést život s alkoholikem si můžete přečíst v příběhu ZDE

 

Sledujte náš úterní seriál o závislosti na alkoholu

a vaše zkušenosti a příběhy uvítáme na adrese redakce@zena-in.cz

Reklama