Pálení čarodějnic
Opět nastal čas, kdy se každá správná čarodějnice či ježibaba poohlíží po pořádném koštěti. Mají ostatně nejvyšší čas, protože už dnes večer je musí tento tradiční dopravní prostředek odvézt na nejbližší čarodějnický slet.

Právě poslední dubnová noc je díky obzvláště temné magické moci nejpříznivější k tropení nekalých rejdů, a proto toho čarodějnice využívají už hezkých pár století. Dnes už je však pojetí této tradice odlišné.

Čarodějnický summit: Jak nejlépe škodit

Bosorky, čarodějky, jedubaby, strigy... Slétají se na kopcích a rozcestích, kde rokují, jak dvounožcům i čtvernožcům učinit ze života peklo co možná nejrafinovaněji. Když se navíc domluví, jak ohrozit i čerstvou zeleň – a tudíž i příští úrodu – spořádaně se rozletí po okolí, aby věrně sloužily zlým mocnostem.

Nástup romantikou nabitého května, měsíce lásky, tak sice nevyznívá příliš optimisticky, ale každá hospodyně se může na čarodějnickou noc řádně připravit, a ochránit tak nejen sebe a své blízké, ale také dům, dobytek i hospodářství.

Ochrana před mocnostmi zla

Dveře domu musí být označeny křížem a dům má být vykropen. Řezanka nasypaná před prahy chlévů, nakladené drny a trní zabrání vstupu nečistých sil. Také muži práskající bičem a střílející uprostřed vsi hatí čarodějnicím jejich nekalé úmysly.

Právě kvůli ochraně proti nečistým silám se poslední dubnovou noc zapalují na vyvýšených místech po setmění vatry. Oheň má totiž očistnou moc a spolu se světlem hubí temné síly, které panovaly za dlouhých zimních nocí.

 A zatímco ohně planou, kolem hranice začíná všeobecné veselí. Skáče se přes oheň a mladíci například někde dodnes zapalují košťata a vyhazují je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech a mohli je srazit k zemi.

Novodobý význam

Přizpůsobit se lidové tradici se snažila i komunistická moc. Ohně se tak proměnily ve „vatry míru“ a prvomájové veselice k oslavám svátku práce.

Pálení čarodějnic však přežívá dodnes, i když s určitým posunem v pojetí i provedení a často na úkor někdejší romantiky. Tradiční zvyky nahradí basa piv, vatru hromada dřevěného odpadu, na které se často pro zvýšení efektu přihodí pneumatika. Oheň pak hoří vysoko, sálá a okolí zamořuje černým dýmem.