Pochopitelně že každé znamení je jiné, a pochopitelně že každé znamení bude k práci a kariéře přistupovat zcela jinak. Logicky naprosto jiná je práce pro Rakyni a diametrálně odlišná třeba pro Lvici. Prvních šest zábavných charakteristik vám nabízíme teď a druhých šest tradičně zítra…

horoscope

Kozoroh 22.12.–20.01.               

Je to profesionálka, výborná organizátorka a namnoze workholička. Bude studená, trpělivá, disciplinovaná a pravděpodobně také časem úspěšná.

Nejraději se bude realizovat v pozici manažerské nebo rozhodně vedoucí. Také v knihovnictví, obchodě, vědě či politice.

Její práce by měla dávat smysl a ona potřebuje mít možnost překonávat překážky v rámci profesionálního postupu.

Její kancelář bude: tradiční, praktická, čistá a vybavená dokonalou technikou.

Její komunikace: opatrná, poměrně strohá, zaměřená na podstatu a také obezřetná

Její taktika: systematická, vytrvalá, účelová, promyšlená, chladnokrevná

Její nedostatky: tvrdohlavost, umíněnost, radikální názory, neústupnost

Co ji stoprocentně rozzuří: lehkovážný přístup, odchylky od normálu, extravagance, pornografie, sladce růžová barva a často také zdrobněliny.

Vodnář 21.01.–20.02.    

Vodnářky předstihují svou dobu. Jsou to silné osobnosti, které se umí přizpůsobit všem společenským vrstvám. Přicházejí, aby šokovaly, informovaly, vynalézaly a posunovaly lidstvo kupředu. Důležitá je pro ně rovnoprávnost a svoboda.      

Bude loajální a obětavá, ale také racionální, preferující vědecký přístup, samostatně myslící, vtipná a originální.

Nejraději se bude realizovat v psychologii, moderním umění, pedagogice, trenérky vzdělávacích institucí, módní návrhářky, bytové architektky.

Její práce by měla poskytovat možnost uplatňovat svůj osobitý styl a mít pružnou pracovní dobu. Potřebuje přátelský pracovní tým, ve kterém se dodržují domluvená pravidla – loajalita, rovnost, důvěra, etika, čestnost

Vyžaduje dostatečný prostor pro inovace, originální nápady, novátorské vize a výstřednosti. Nesnáší stereotyp a rutinní práci.

Její kancelář: dostatečně prostorná, pravděpodobně bude procházet častými změnami ve vybavení a uspořádání, moderní až futuristická s řadou originálních doplňků, obrazů, sošek, přírodních rekvizit, nebude chybět objemná knihovna, v každé kanceláři Vodnářky najdete něco, co vás bude mírně šokovat…nechávám na vaší fantazii…

Jak komunikuje: originálně osobitým stylem

Jak myslí: balancuje na hranici geniality a pošetilosti, svobodomyslně, padesát let dopředu, má své myšlenky a teorie, které jí neberte.

Jakou volí taktiku: nepředvídatelnou, prudkých a šokujících změn, soupeřem je zarputilým a tvrdohlavým.

Její nedostatky: umíněnost, nežije podle pravidel, která hlásá, pokrytectví, reformátorství, tvrdohlavost, ulpívání na ideálech

Co ji rozzuří: podvod, faleš, lež, nedodržení slova a termínu, nedochvilnost, pevná pracovní doba od-do, schůzování, rutina, lidská malost a blbost

Ryby 21.02.–20.03.  

Ryby jsou plné citu, ušlechtilosti a skromnosti. Pozor však, dokážou se v mžiku proměnit v nezkrotný rozbouřený oceán, zahlcující proud a často se neohlíží na následky. Jejich důležitým životním posláním je pomáhat druhým.          

Bude přizpůsobivá empatická, instinktivně chytrá, vynalézavá, nevyzpytatelná.

Nejčastěji volí oblast: hudba, film, divadlo, výtvarné umění, fotografie, literatura. Ryba bude dobrá lékařka, terapeutka, psycholožka, pečovatelka, maskérka, kostymérka.

Potřebuje harmonické pracovní prostředí, ve kterém se bude cítit v bezpečí. Ke své práci si vytváří citovou vazbu.

Určitě jednou za rok zrealizuje, anebo alespoň navrhne firemní charitativní sbírku, akci, aktivitu, jejíž výtěžek bude věnován dětem, zvířatům, na ochranu zdraví a životního prostředí.

Nesnese stres, tlak a zátěžové situace.

Její kancelář: hraje pastelovými barvami a je harmonická. Nechybí lampy, obrazy, vázy, svícny, tlumené osvětlení.

Jak komunikuje: velmi zúčastněně, s plným nasazením, přesvědčivě

Jak myslí: vynalézavě, kombinuje, imaginativní myšlení, emocionální paměť

Vyjadřuje se: poeticky, zúčastněně, pozorně

Jakou volí taktiku: neprůhlednou. Je výtečnou herečkou, a pokud je okolnostmi donucena, zvolí i lež.

Její nedostatky: únikové reakce, manipulovatelná a rychle závislá, staví se do rolí oběti a mučednice, překračuje hranice své i druhých, náladová, sentimentální, nedoceněná.

Co ji rozzuří: krutost, útlak, bezpráví páchané na lidech, dětech a zvířatech, všední realita a rutina

Beran 21.03.–20 04.  

Bude ctižádostivá s pevným stiskem ruky. Je to typ hrdinky. Aktivní, iniciativní, vůdčí typ.Uplatní se v marketingu, reklamě, jako  masérka, majitelka fitness centra, nebo oblasti poradenství.

Její kancelář: živá, světlá, vzdušná

Komunikuje: přímočaře, co na srdci to na jazyku, bývá netaktní.

Jak myslí: spontánně, rychle, netrpělivě

Jakou volí taktiku: agresivní, impulsivní, tvrdou a ráznou

Její nedostatky: netrpělivost, honění druhých, špatná psychologie, stranění a nespravedlivé soudy bez rozmyslu.

Co jí rozzuří: čekání, ztráty, nevěra, prohra, blbé kompromisy a blbí lidé

Býk 21.04.–21.05.  

Býčice jsou vyhledávanými „množitelkami hodnot“ na trhu práce. Jsou to výtečné obchodnice - loajální, pracovité, rozumí trhu a dokážou v přesný okamžik udělat správné rozhodnutí. Jejich velkou předností je stabilita, pevnost, houževnatost. Životní a kariérové cíle si stanoví natolik realistické, aby jich mohla dosáhnout.               

Uplatní se prakticky všude, protože Být jde po tom, co je trvalé a má to životnost do budoucna. Dejte na analytický mozek Býčice, protože ona nedělá ukvapené soudy, a pokud o něčem mluví, pak nad tím přemýšlela.

Co potřebuje? Přirozeně přátelské a pohledné kolegy a kolegyně, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, perspektivu, stabilitu a uznání.

Býčice umí pracovat ve stresu, ale nelibuje si v tom.

Její kancelář: květina, kamínek od přítele, keramický hrneček, fotka z rodinného alba nebo zvířecího mazlíčka, luxusně, ale „přirozeně“ vypadající a především voňavá.

Jak komunikuje: s rozvahou, spíše pomalu

Jak myslí: konkrétně, důkladně, pragmaticky, realisticky, spíše jako konzervativec, obchodnicky

Jakou volí taktiku: vyčkává, plánuje, rafinovaně využívá svých předností, její strategií je trpělivost

Jejím nedostatky: ztuhlost, předsudky, tvrdohlavost

Co ji rozzuří: náhražky, nekvalitní materiál, blbost, devastace životního prostředí, pseudokultura - komerce a hlavně nedodržování řečeného.

Blíženec 22.05.–21.06.  

Blíženkyně mívá dvě zaměstnání, hovoří dvěma světovými jazyky, má dva rozdílné zájmy a miluje změnu. Orientuje se v literatuře, politice, mytologii, psychologii, ekonomice... Na pozadí jejich konání je silná potřeba, nebýt vnímána „pouze jako žena“, ale jako inteligentní a zajímavý jedinec.

Byla by výborná tisková mluvčí, novinářka, zpravodajka, herečka, moderátorka, překladatelka, telefonistka, ale i advokátka.

Uděláte jí radost, když jí pořídíte vlastní telefonní ústřednu, kterou by využívala i k soukromým účelům a alespoň dva mobilní telefony.

Její kancelář: moderní, světlá, rozlehlejší, vzdušná se skleněnými a kovovými doplňky, moderní obrazy, měkké sezení.

Jak komunikuje: neustále!

Jak myslí: rychle, vtipně, nesoustředěně, povrchně a  má výbornou dispozici k učení se cizím jazykům

Jakou volí taktiku: chytrost – až vychytralost

Její nedostatky: nezodpovědnost, nedůvěřivost a intrikování

Co ji rozzuří: nevzdělaní lidé, stagnace a nuda, nedokončená komunikace, opožděné dopravní prostředky, opoždění lidé.

Reklama