Přiznávám, že dnes se mi píše politický seriál poněkud těžko. Na řadě je Komunistická strana Čech a Moravy. V případě této strany se společnost, více než kdy jindy, dělí na dva různé tábory. Jedni komunisty nenávidí a neuznávají je jako demokratickou stranu, druzí je zbožňují a říkají, že za komunistů bylo líp.

Každý novinář párkrát za život musí psát na téma, které se ho více soukromě dotýká a přitom zachovávat určitou dávku objektivity a nestrannosti. Pro mě je jedním z těchto oříšků právě komunistická strana.

Vyrůstala jsem s prarodiči, kteří byli od roku 1968 pronásledováni komunistickým režimem. Za dlouhých zimních večerů jsem slýchávala, kromě vyprávění o válce a koncentračních táborech, také o tom, jak děda musel opustit ředitelské místo, protože nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk, a do konce života vykonávat jen dělnické profese.

S oblibou mi babička vyprávěla, jak nebyly vložky ani toaletní papír a fronty se stály úplně na všechno. V zásobě mám tisíce historek o jejich přátelích, kteří byli politickými vězni. Neuvěřitelné příběhy o udáních a donašečství, o režimu, který donutil lidi sáhnout si na dno svých špatných vlastností.

Proto teď stojím před těžkým úkolem, jak napsat o komunistické straně a ženách a zachovat si profesionální odstup. Někdo možná namítne, že dnešní KSČM není ta před rokem 1989. Není, ale navazuje na jejich kořeny a ideologii.

První věcí, která mě šokovala při zjišťování informací o komunistické straně, je její sídlo. Praha, ulice Politických vězňů 9. Horší jméno ulice pro sídlo této strany už snad neexistuje.

Ženy v KSČM

Podle doporučení červnového zasedání Ústředního výboru KSČM by měla být na kandidátkách do každého 3. místa žena. To nedodržel pouze kraj Praha a Olomoucký kraj, kde jsou ženy na kandidátce až čtvrté. KSČM má nejvyšší procentní zastoupení žen na kandidátkách ze všech parlamentních stran – 26,6 %. Více snad má Strana Zelených, která má kvóty na počet žen. Ale o tom až jindy.


Jako lídry krajských kandidátek má KSČM dvě ženy. V Plzeňském kraji je to Ivana Levá. V současné době je poslankyní. Pracuje ve sněmovním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosadila se zejména při projednávání kontroverzního zákona č. 238/2005 o rozhlasových a televizních poplatcích. Je bývalou učitelkou.

Další významnou ženou je Soňa Marková, volební lídr Královéhradeckého kraje. Je poslankyní a pracuje např. ve výboru pro Evropské záležitosti, kde je místopředsedkyní. Angažuje se také ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, v podvýboru pro školství, pro regionální a přeshraniční spolupráci a v dalších. Zaměřuje se i na problematiku zaměstnanosti a zdravotnických zařízení. Stejně jako Ivana Levá je bývalou učitelkou.

V Královéhradeckém kraji to zatím vypadá na dívčí válku, ODS i ČSSD mají také jako lídra kandidátky ženu. 


Ženou v KSČM, o které se hodně mluví, je také Kateřina Konečná, nejmladší poslankyně. Je jí 24 let, poslankyní se stala ve svých 21, což způsobilo nebývalý zájem médií. Je ve 21 letech člověk připraven spolurozhodovat o životech deseti miliónů lidí? Jako asistenta zaměstnává svého otce, protože mu prý jako jedinému může výhradně věřit. Nyní kandiduje znovu za Moravskoslezský kraj, kde je na druhá na kandidátce.

Volební program KSČM

Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví chce KSČM zastavit privatizaci nemocnic. Základem jsou pro ně nemocnice na neziskovém principu a návrat k jedné zdravotní pojišťovně. Prosazují také regulaci cen léků a kontrolu nadměrného předepisování drahých léků. Chtějí udržet nezvyšování finanční spoluúčasti pacientů.

Bydlení
V bytové politice prosazují zachování regulace nájemného. Dále pak zavedení příspěvku rodinám, které platí za bydlení více než 25 % z příjmu. Chtějí vystavět 50 000 bytů ročně a poskytovat daňové úlevy na bytovou výstavbu a rekonstrukce bytů. Dále deklarují, že chtějí zlepšit registraci bytů a bydlících a zamezit tak spekulacím s byty.

Politika zaměstnanosti
Mladým lidem chce KSČM zajistit právo na první zaměstnání. Pro mladé rodiny chce prosadit půjčky na bydlení do půl milionu korun, u kterých by se odepisovalo sto tisíc za každé narozené dítě. Dále chce valorizovat všechny příspěvky a dávky pro děti. Do roku 2010 by měla průměrná mzda v ČR dosáhnout úroveň průměrných mezd v EU tempem minimálně 6-8 % ročně, to je do příštích voleb zhruba o 40 %.

Důchody
V důchodové politice navrhují zachovat garanci státu za důchody v plném rozsahu. Tedy zachovat průběžné financování. Komerční spoření v důchodových fondech by mělo být jen doplňkem. Nechtějí zvyšovat hranici věku odchodu do důchodu. Valorizace důchodů by měla probíhat ve vztahu k průměrné mzdě.

Vzdělání
KSČM je proti zavedení školného na vysokých školách a prosazuje prospěchová a sociální stipendia. Chce zvýšit veřejné výdaje na školství, vědu i kulturu. Valorizace všech příspěvků a dávek pro děti.

Kriminalita
Přísnějšími tresty chce bojovat proti organizovanému zločinu, korupci, hospodářské kriminalitě. U mládeže klade důraz na prevenci kriminality a drogové závislosti. Cílem je snížit kriminalitu  o 4 % ročně. Navrhuje posílení mezinárodní spolupráce při postihu organizovaného zločinu.

To jsou vize, které slibuje KSČM na svých kandidátkách. Jestli jsou splnitelné, to nechám na úsudku každé z vás. Ale kdyby například splnili slib, že každý, jehož výdaje na bydlení přesahují 25 % z příjmu, dostane příspěvek, dostanou příspěvek asi všichni žijící v Praze (a jiných velkých městech) bez regulovaného nájemného. Jenže – kde na to vzít a nekrást?

                                                                                             

Myslíte, že dnešní Komunistická strana Čech a Moravy je jiná než ta před rokem 1989?

                                                                                               

Zdroj:

http://www.volby.kscm.cz/

http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2728&item=26899&previev=archiv

informace od tiskové mluvčí ÚV KSČM Moniky Hoření

 

Dnešní soutěž 4. 4.:

č. 2 Za jaký kraj kandiduje Kateřina Konečná?

E) Královéhradecký

O) Moravskoslezský

Reklama