Další stranou, na kterou se zaměříme v našem předvolebním seriálu, je ČSSD. Od roku 1998 je vládní stranou. Ve svém čele má vždy poněkud kontroverzního muže. Ale jaké jsou ženy v ČSSD? A jak se bude dařit ženám, pokud ČSSD vyhraje volby?

Tady jsou významné ženy ČSSD:

 

 Petra Buzková

 

Nejvýraznější ženou v ČSSD je bezesporu Petra Buzková. Ve straně je již od roku 1989 a v roce 1990 se stala místopředsedkyní strany. Od roku 1992 byla poslankyní ČNR, od roku 1993 PSP ČR, kde v letech 1996-2002 zastávala funkci místopředsedkyně. V roce 2000 odstoupila z funkce místopředsedkyně ČSSD, a to zejména pro svůj nesouhlas se změnou volebního zákona, na kterém se dohodly ODS a ČSSD. V únoru roku 2001 byla zvolena předsedkyní pražské organizace ČSSD. V současné době je ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Vystudovala práva na Karlově Univerzitě. Je pravnučkou Františka Modráčka, politika a senátora za sociálně demokratickou stranu. Petra Buzková je vdaná a má jednu dceru.

 

 Jana Vaňhová

 

Druhou vysoce postavenou ženou v ČSSD je Jana Vaňhová. Je místopředsedkyně ČSSD zodpovědná za organizace vně strany a organizace blízké straně. Členkou ČSSD je od roku 1998. V roce 2005 byla zvolena místopředsedkyní ČSSD. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech. Věnovala se vychovatelství a pedagogické činnosti na základní škole. Od roku 1997 studovala obor učitelství na Univerzitě Karlově, v roce 2002 studium přerušila. Narodila se v Rakovníku 1. 1. 1955 v zemědělské rodině. Má dva syny.
 

Hana Orgoníková

 

ČSSD má jako lídra na kandidátce jedinou ženu. Je to Hana Orgoníková, která kandiduje v Královéhradeckém kraji. V politice je od roku 1992, kdy se stala poslankyní. Nyní zastává několik důležitých funkcí. Je místopředsedkyně KVV ČSSD Královéhradeckého kraje a předsedkyně OVV ČSSD Hradec Králové. Dále je členkou několika parlamentních výborů, jmenujme alespoň ty nejdůležitější: Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, Podvýbor pro národnostní menšiny, Podvýbor pro dopravu. Je předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika - Stát Izrael. Pochází z malé vísky Hřiště u Přibyslavi. Původní profesí byla zedník, kvůli komunistickému režimu nemohla vystudovat. Až poté zvládla střední a později i vysokou školu, fakultu stavební.

 

Volební program ČSSD

 

Na vaše přání přináším několik zajímavostí z volebního programu ČSSD. Názor na splnitelnost předvolebních slibů si udělejte samy.

 

Rodinná politika

 

Některé populární kroky z rodinné politiky začala ČSSD provádět již nyní. Poslanecká sněmovna schválila návrh na zavedení tzv. pastelkovného, tisícikorunového příspěvku na školní pomůcky pro prvňáčka. Ten by byl vyplácen při nástupu dětí do 1. třídy Úřadem práce. Jedná se o dávku jednorázovou a testovanou. Také prošel návrh na zvýšení rodičovského příspěvku na 7 600 korun. Poslanci odhlasovali také zvýšení porodného. V případě, že zákon podepíše prezident, zvýší se porodné z 8 600 na 17 500 Kč. Nově chce ČSSD po volbách prosadit tzv. počítačovné, 7 000,- Kč pro žáky šestých ročníků základní škol na nákup počítačů.

V oblasti rodinné politiky ČSSD navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku tak, aby do roku 2010 přesáhl 10 000,- Kč. Chce nabídnout možnost rozložit si čerpání rodičovské dovolené podle potřeby až do osmi let věku dítěte. Dále pak motivovat zaměstnavatele ke zřizování zařízení denní péče o malé děti na pracovišti. Zlepšit stávající síť jeslí a mateřských škol, podpořit rozvoj dalších typů služeb hlídání dětí, a to nejen pro děti pracujících rodičů, ale i pro děti rodičů, kteří práci hledají, zvyšují si kvalifikaci nebo mají zdravotní problémy.

Chce motivovat zaměstnavatele, aby umožňovali svým zaměstnancům pečujícím o předškolní i školní děti slučitelnost práce a rodiny. A to udržením kvalifikace formou jejich vzdělávání, umožněním práce z domova, využitím pružné pracovní doby a částečných pracovních úvazků, poskytováním volna z rodinných důvodů, zajištěním hlídání dětí zaměstnanců apod. Slibuje nejrůznějšími, blíže nespecifikovanými, formami zvyšovat atraktivitu rodičovské dovolené pro otce. Zavazuje se účinněji kontrolovat dodržování zákazu diskriminace související s mateřstvím a rodičovstvím.

ČSSD navrhuje prosadit plošné vyplácení přídavků na děti. Výši přídavku chce rozlišit pouze podle věku dítěte a zajistit, aby reálně jeho hodnota s věkem dítěte neklesala.

Chce rozšiřovat formy finanční podpory pro rodiny, které usilují o vzdělávání svých dětí, například podporou stipendií či grantů pro vysokoškoláky. Odmítá zavedení školného na vysokých školách.

 

 Hospodářská politika

 

Hospodářská politika ČSSD v  období 2006–2010 má mít tyto tři hlavní priority:

1) Vytváření nových pracovních míst s  cílem snížit nezaměstnanost na úroveň 6 %.

2) Udržení tempa hospodářského růstu většího než 5 % ročně.

3) Vytvoření podmínek pro přijetí eura v roce 2010.

 

 Legislativa a právo

 

V oblasti legislativy a práva ČSSD navrhuje změny procesních předpisů, které odstraní překážky bránící rychlému, spravedlivému a konečnému rozhodnutí. ČSSD navrhuje posílit pravomoci předsedů krajských a okresních soudů při rozhodování o personálním vybavení soudů. Chce posílit odpovědnost předsedů krajských a okresních soudů za kvalitu a rychlost rozhodování jmenováním na dobu 5–6 let, s  možností jejich opakovaného jmenování. Zavést samosprávné mechanismy v soudnictví umožňující kolektivům soudů navrhnout odvolání těch soudců, kteří dlouhodobě nesplňují požadavky na kvalitu, množství a rychlost rozhodování.

 

Detailnější informace k volebnímu programu ČSSD jsou k dispozici na http://www.cssd.cz/soubory/422010/sumar.doc

 

 

Reklama