Skupinka žen s dětmi včera ráno demonstrovala před úřadem vlády. Nesouhlasila s postoji ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, který podle nich ignoruje tzv. Barcelonské cíle. Jádrem sporu jsou hlavně jesle.

O co konkrétně jde?

Evropská rada v březnu 2002 vyzvala členské státy, že by „měly odstranit překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni usilovat o to, aby do roku 2010 byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let.“

Ministr Petr Nečas to však napadá a netají, že výzvu bude ignorovat. „Česká republika otevřeně deklarovala, že stejně jako některé další státy neplní tyto cíle, dokonce ani nehodlá plnit tyto cíle, protože po nich není taková poptávka. A nebudeme ani zvyšovat úsilí, abychom je splnili,“ prohlásil doslova.

A co na to aktivistky? „Jedná se přitom o doporučení, která by mělo vést k růstu a vyšší zaměstnanosti. Cílem není hnát rodiče, kteří nemají zájem jít do práce, ale umožnit rodičům, kteří zájem mají, využít možnost péče o dítě nerodičovskou osobou a vrátit se na pracovní trh. Řada rodičů se musí z finančních důvodů vrátit na trh práce dříve než po třech letech. Většina českých domácností je stále závislá na dvou příjmech,“ uvedla ředitelka sdružení Fórum 50% Lenka Bennerová.

„Domníváme, že právě možnost svobodné volby je podmíněna tím, že bude dostatek míst v institucích jako jsou jesle nebo školky,“ dodala Bennerová.

Česká realita

V současné době umístěno v jeslích zhruba jedno procento dětí, protože kapacity jeslí nejsou vyšší. K nevyužívání jeslí navíc dochází patrně z toho důvodu, že rodiče, kteří v nich umístí dítě více než 5x za měsíc, ztrácí rodičovský příspěvek ve výši 7 600 korun měsíčně, a navíc za jesle platí několikanásobně vyšší částku než za mateřskou školu.

Financování jeslí je na rozdíl od financování mateřských školek pouze záležitostí obecních rozpočtů. Pro většinu měst a obcí v ČR je příliš velkou zátěží, takže se každoročně bez ohledu na zájem rodičů počet jeslí v ČR snižuje. Počet jeslí tak za uplynulých 15 let poklesl o celých 94 procent.

V současnosti neexistuje dostatečná nabídka zařízení péče o děti, která by umožnila (rodičům) vrátit se na trh práce dříve než po třech letech. Zmiňovaná „svoboda rodiny“ tudíž neexistuje, protože možnost využít dvouletou rodičovskou dovolenou a vrátit se na trh práce dříve než po třech letech existuje pouze pro bohaté rodiny, které si mohou dovolit soukromou péči o dítě, např. chůvu. Dřívější návrat do práce je ale důležitý převážně pro rodiny, které si nemohou finančně dovolit žít ze mzdy jednoho z partnerů a rodičovského příspěvku nebo pro rodiny samoživitelek/samoživitelů. 

Co aktivistky Nečasovi vzkazují

► Mluvíte jménem obyvatel ČR, ale nerespektujete pluralitu jejich názorů. Ne všichni rodiče odmítají jesle a ne všichni si mohou dovolit být se svými dětmi do jejich tří let doma.
► Vaše diskuse o systému péče o děti není opravdu demokratická – jsou k ní přizvaní pouze lidé a skupiny Vám ideově blízcí, kteří uznávají tradiční a konzervativní modely rodin a rodičovství, jak se stalo kupříkladu na konferenci minulý týden.
► Vaše rodinná politika a daňové reformy mají negativní dopad na sociální a ekonomickou situaci rodičů, a to zejména žen, občanek ČR, a přispívají nepřímo ke zhoršení jejich ekonomické situace.
► Přijímáme tímto vaši nabídku ke konstruktivnímu dialogu (zazněla 5. února na ČT 1 v pořadu Máte slovo).  Chceme přispět svými expertními znalostmi k vytvoření systému opravdu moderní péče o předškolní děti, která bude v souladu s trendy Evropské unie a bude odpovídat posledním vědeckým poznatkům, hodným 21. století. Máme eminentní zájem na tom, aby si rodiče v naší zemi opravdu moli vybrat podle svého přesvědčení, sociální situace, ale i individuálních potřeb každého dítěte. Můžeme předložit důkazy o tom, že právě výběr v současné době rodičům chybí.

O problému jste diskutovali už včera ZDE aktuálně po demonstraci.

Byla jste v jeslích? A vaše děti? Jaký názor na spor máte vy?