Kolem chirurgického odstranění dělohy a dalších ženských pohlavních orgánů panuje celá řada mýtů, které leckdy zbytečně nahánějí pacientkám strach. Kdy je takový zásah do těla nezbytný a jak ovlivní život, na to jsme se zeptali onkogynekologa a výzkumníka doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Jaký bývá důvod k odstranění dělohy a dalších pohlavních orgánů?
Onemocnění, která vedou lékaře k tomu, aby doporučil odstranění dělohy, vaječníků nebo vejcovodů jsou nesmírně rozmanitá a liší se podle toho, který z uvedených orgánů má být odstraněn. Je důležité si uvědomit, že lze odstranit dělohu, a zároveň ponechat vaječníky i vejcovody, nebo ponechat jen vaječníky. A obráceně – můžeme odstranit vaječníky a vejcovody a ponechat dělohu, nebo pouze odstranit vejcovody a ostatní orgány ponechat.

Nejčastějším důvodem odstranění dělohy jsou myomy – nezhoubné nádory děložní svaloviny. Operace by však měla být provedena pouze, pokud působí nějaké obtíže. Nejčastějším důvodem pro odstranění vejcovodů je jejich zánět nebo pozánětlivé změny bránící otěhotnění. V případě odstranění vaječníků je hlavním důvodem nezhoubný nebo zhoubný nádor či tzv. endometrióza. V případě zhoubných nádorů některého z vnitřních pohlavních orgánů (děloha, vaječníky, vejcovody) bývá zpravidla odstraněna děloha i s vaječníky a vejcovody. Neplatí to však bezezbytku pro všechny typy nádorů, situaci je třeba vždy řešit individuálně. Např. při léčbě většiny zhoubných nádorů děložního čípku nehraje odstranění nebo ponechání vaječníků a vejcovodů roli.

ženy

Může si žena nechat odstranit dělohu a další pohlavní orgány preventivně? Za jakých podmínek a kdy toto doporučujete?
Opět je třeba velmi pečlivě rozlišovat mezi různými vnitřními pohlavními orgány. Obecně doporučujeme preventivní odstranění těchto orgánů pouze při prokázané dědičné dispozici ke vzniku zhoubných nádorů. Doporučení k takové operaci by měl dát vždy onkogynekolog ve spolupráci s klinickým genetikem. Při nejčastější genetické dispozici – nosičství mutace v genu BRCA1 nebo BRCA2 – doporučuje odstranění vaječníků a vejcovodů již mezi 35. a 40. rokem života, ale v některých případech až po 45. roku života. U jiných dispozic to může být odlišné podle věku, v němž začíná riziko vzniku nádorů narůstat.

Zůstává u žen po odstranění dělohy a vaječníků zachován běžný sexuální život?
Odstranění dělohy nemá podle našich dosavadních znalostí žádný vliv na sexuální život. Vlastní mechanické odstranění vaječníků do sexuálního života také nezasáhne, vyvolá však přechod (menopauzu). V jejím rámci může žena trpět sníženým libidem, tedy sníženou chutí k pohlavnímu styku, a suchostí poševní sliznice. Obojí lze (je-li to možné u konkrétní ženy) do jisté míry napravit podání tzv. hormonální substituční léčby.

Omezí tento zákrok život ženy jiným způsobem?
U odstranění dělohy se stále diskutuje o možném zvýšení rizika vzniku inkontinence moči – v tom ještě úplně jasno není. Nicméně ženy po hysterektomii, tak se odstranění dělohy říká, mohou žít naprosto normální život. Kromě toho, že nemenstruují, na sobě to, že dělohu nemají, nepoznají. Odstranění vejcovodů žena nepozná vůbec – pouze nemůže bez vejcovodů otěhotnět, pouze metodami umělého oplodnění. Odstranění vaječníků v období před přirozeným přechodem způsobí menopauzu se všemi jejími důsledky, ať již zjevnými, jako jsou pocení, náhlé návaly horka, změny nálad, suchost sliznice, tak skrytými, jako je osteoporóza, vysoký krevní tlak a změna hladin krevní cukrů.

Na co by si měla žena po takovém zákroku dávat pozor, existují nějaká rizika?
Kromě obecných doporučení po jakékoliv operaci není třeba zvláštní doporučení dávat. Ženy by však neměly zapomenout, že i po odstranění dělohy, vaječníků nebo vejcovodů mají dále navštěvovat svého gynekologa. I další orgány mohou onemocnět – pochva, vulva, prsy.

Mají ženy po odstranění dělohy a dalších pohlavních orgánů vyšší riziko rakoviny prsu?
Odstranění dělohy ani vejcovodů nemá vliv na riziko vzniku rakoviny prsu. Odstranění vaječníků před 45. rokem života snižuje riziko vzniku rakoviny prsu. U žen s některými zhoubnými nádory ženských pohlavních orgánů, především rakovinou děložní sliznice, může být vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Odstranění nebo neodstranění dělohy či vaječníků na to však nemá vliv.

Co by měly ženy dělat v rámci zvýšené prevence odstranění dělohy a pohlavních orgánů?
Základem zůstává pravidelné preventivní vyšetření u gynekologa. Ten může např. odhalit přednádorové změny na děložním čípku, tedy takové změny, které předcházejí vzniku rakoviny a jejich odstranění lze vzniku zhoubného nádoru zabránit.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama