Studie, která probíhala v Americe během loňského roku, ukázala, že si ženy nevybírají práci, která bude finančně ohodnocena v porovnání s ostatními kolegy. O takovou práci mají zájem spíše muži.

rivalita

Ženy často vedou spory, jejichž příčinou je rozlišené platové ohodnocení práce v porovnání s muži. Jednou z možných příčin této nerovnosti je možná to, že ženy nemají rády rivalitu, a do práce, která bude ohodnocena podle výkonnosti v porovnání s ostatními kolegy, se nehrnou.

Autor studie John List a jeho tým uveřejnili inzerát, ve kterém nabízeli administrativní práci. Na inzerát, jenž byl zveřejňován od ledna do dubna 2010, odpovědělo 6779 lidí. Tito lidé pak dostali rozdílné informace o tom, jak bude jejich práce hodnocena.

Jedna skupina uchazečů o práci dostala pevnou hodinovou sazbu, plus bonusy za vlastní výkonnost. Jiným bylo řečeno, že jejich plat bude záviset na srovnání s kolegy. A to nejen mezi jednotlivci, ale také celými pracovními týmy.

A právě o druhou nabízenou možnost hodnocení ženy zájem neprojevily. Naopak rivalita, na základě které budou zaměstnanci finančně ohodnoceni, se mužům líbila. „Pokud výdělek závisel na konkurenci, v 94 % procentech žádali o práci spíše muži než ženy,“ uvedl List.

Reklama