Hlavním důvodem, proč ženy dluží nižší částky než muži, je především účel, na který jsou půjčené peníze vynakládány. Ženy si půjčují zejména na spotřebu, případně na předměty do domácnosti, dovolené, dárky nebo výbavu pro děti. Muži naopak používají půjčky například na splacení leasingů a hypoték.

sht

Dvě pětiny osob, které se v loňském roce potýkaly s vážnými finančními problémy, byly ženy (45 %). Vedle nižší ochoty zadlužit se byla pro ženy charakteristická také nižší ochota půjčovat si vysoké finanční částky. V loňském roce měly ženy průměrný dluh u bankovních i nebankovních institucí ve výši 36 900 Kč, tedy o pětinu menší než muži (45 100 Kč) a o desetinu menší než byl celkový průměr (41 000 Kč).

Ženy jsou při splácení závazků zodpovědnější

Ženy se vyznačují obezřetnějším přístupem k existujícímu dluhu. Převážná část z nich (85 %) si bere pouze jednu půjčku, kterou také většinou splácí.

„Ženy jsou v přístupu k financím obvykle zodpovědnější než muži. V loňském roce platilo své peněžní závazky 60 % žen, a pouze 54 % mužů,” vysvětluje rozdíl Markéta Fixová ze společnosti KRUK, která se zabývá správou a výmáháním pohledávek.

nakupy

Tok finančních prostředků v domácnosti hlídají zpravidla ženy a jsou také běžně v roli živitele rodiny. Zodpovědněji reagují i v případě, když se dostanou do finančních potíží.

„Ženy jsou v navazování kontaktu s věřitelem aktivnější a snaží se neuspokojivou finanční situaci řešit. Uvědomují si, že komunikace s firmou, která spravuje dluh, je ke znovunabytí finanční rovnováhy klíčová,” uzavírá Markéta Fixová.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama