Muž, tedy pán, je ze své podstaty hoden úcty. Jsou jazyky, které vykání při oslovení neumožňují, ale proč, když nám toto čeština dovoluje, se vykání ve vztahu pán-žena vyhýbáme? Přečtěte si úvahu na toto téma, jednoho z předních členů Šovinistického hnutí.

onikat

Protože magazín Žena-in.cz je otevřený i názorům mužů, rozhodli jsme se uveřejnit další z tiskových zpráv, které do redakce zasílá české Šovinistické hnutí (ŠH). Tentokrát jde o úvahu na téma vykání ve vztahu...

Úcta k mužům je přirozená

Jsou muži pány tvorstva? Toť otázka vpravdě záludná. Rozhodl jsem se pojmout ji z jazykového hlediska, neb řeč a potažmo tedy jazyk je společně s rozumem tím, co nás odlišuje od zvířat.

Muž je nejen v češtině titulován také slovem pán. Kdo jiný by tedy mohl být pánem tvorstva? V úvahu by snad přicházel lev - pomyslný král zvířat - ale ten nikdy takto označen být nemůže, leda v žertu. No, posuďte sami, nepůsobilo by směšně, kdyby vám v zoologické zahradě oznamovala informační cedule: Pan lev? Odpovím si sám, působilo. Obdobně směšné by označení pán bylo i u dalších zvířat, kdyby snad někoho napadlo titulovat takto kolosální slony,či nebezpečné žraloky...

Zeptáte-li se: A co bohové či Bůh? Šmahem odpovím, že tuto otázku snad v dnešní racionálně uvažující společnosti nemůžete myslet vážně.

Shodneme se tedy jednoznačně na tom, že pánem tvorstva je muž. Tu ale vyvstává nový problém: Dostává se mužům od jejich poddaných dostatečné úcty? Stačí se projít po ulici a zaposlouchat do hovoru kolemjdoucích, stačí si pročíst pár internetových diskuzí a zjistíte, že nikoli. Je docela běžné, že ženy mužům TYKAJÍ!

Tento trend k nám dorazil nejspíš z anglofonních zemí, kde bylo uctivé vykání slovem „thou“ již dávno zrušeno a setkáte se s ním jen v krásné literatuře. Náš jazyk nám ale možnost vykat povoluje a začít by se mělo pěkně od základů, tedy v rodinách. Jak jinak vychovávat naše děti k správnému chování k pánům tvorstva, než jíti jim příkladem?

A tak bych rád požádal všechny ženy: Vykejte svým partnerům a pánům. Cožpak to není krásné? Navrátit do běžného života kousek noblesy a vznešené poezie? Pojměme to jako výzvu a úkol! Když se nám podaří chtěné a správné rozšířiti globálně, třeba se k našim uším časem opět dostanou takové krásná a zasloužená oslovení, jakými bývaly v dobách našich (o tolik moudřejších) předků onikání či mykání.

Ing. Jaroslav Petr
Místopředseda Šovinistického hnutí České republiky


Čtěte náš šovinistický koutek...

POZOR! Nečtěte feministický koutek...

Reklama