eg.jpg
Foto: Shutterstock

V egyptském horoskopu byl celý roční cyklus rozdělen do krátkých časových úseků (celkem 28 s délkou od 7 do 21 dní). Každý z nich byl řízen božstvem, které předurčilo život člověka v daném období narozeného, ale také mu vtisklo základní charakterové rysy. Navíc mu dávalo k dispozici tajné znalosti a pomáhalo odhalit hádanky ovládání nadpřirozených procesů. Egyptský zvěrokruh zahrnuje 12 znamení: Nil, Amon, Mut, Geb, Usir, Eset, Thovt, Hór, Anup, Seth, Bastet, Sachmet. Každé znamení – kromě Nilu – symbolizuje egyptského boha nebo bohyni.

Nil

1. – 7. ledna, 19. – 28. června, 1. – 7. září, 18. – 26. listopadu

 • základní charakteristika: logika, mírumilovnost, praktičnost, náladovost
 • vhodné barvy: červená pro muže, modrá pro ženy

6218a743cf553obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Nil představuje počátek. Lidé tohoto znamení mají velmi mírumilovnou povahu a jakýkoli konflikt velmi špatně nesou. Někdy mohou podlehnout silným emocím, přesto i ve velkém vypětí dovedou jednat moudře. Častější změna nálad je pro zrozence v tomto znamení nicméně typická. Jde o vynikající pozorovatele, skvělé stratégy a bezvadné analytiky, kteří disponují výrazným komunikačním talentem. Jejich velkým přáním je žít v dostatku a klidu, stranou bouřlivého dění. Rádi se obklopují jemnými a vkusnými věcmi a kladou důraz na detail. Než se do něčeho pustí, raději dvakrát se přesvědčí, že je vše v pořádku, bezpečné a transparentní. Jde o velké praktiky, kteří berou život vážně. Vždy ale máte jistotu, že co začnou, dokončí. Po všech stránkách je na ně velké spolehnutí. Pro svou pružnost a značnou přizpůsobivost jsou vhodní pro jakoukoli profesi, kde nemusí sedět celý den na jednom místě. Do kolektivu přinášejí svěží vánek a umí své kolegy naladit do optimistické nálady. 

Amon

8. – 21. ledna, 1. – 11. února

 • základní charakteristika: velkorysost, všestrannost, užitečnost, optimismus
 • vhodné barvy: žlutá pro muže, oranžová pro ženy

6218a768738b8obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Amon byl bohem vzduchu, dechu a ochrany a Egypťané jej považovali za krále všech bohů. Lidé narození pod jeho vlivem patří mezi talentované, všestranné a optimistické jedince. Jsou přirozenými vůdci, kteří inspirují druhé. V každé situaci bývají zdravě sebevědomí a obvykle mívají vše pod kontrolou. Díky svému optimistickému naladění se často (a bez zjevné příčiny) cítí šťastní. Dokážou si naslouchat a znají vlastní potenciál, proto většinou platí za velmi úspěšné ve všem, co dělají. O své zkušenosti nemají problém se podělit, rádi poradí i pomohou, je-li to v jejich silách. Mohou se prosadit jako osobní kouči, trenéři či konzultanti - bude se jim dařit všude tam, kde je třeba motivovat a nabudit druhé. Lidé narození v tomto znamení jen málokdy učiní chybné rozhodnutí, jsou inteligentní, moudří a odvážní. Disponují silnou vůlí a jsou také mimořádně pracovití.

Mut

22. – 31. ledna, 8. – 22. září

 • základní charakteristika: logika, trpělivost, obhajoba, sklon k mystice
 • vhodné barvy: červená pro muže, hnědá pro ženy

6218a81ac856cobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Podle mytologie starých Egypťanů byla Mut hned po Eset druhou nejvýznamnější egyptskou bohyní. Symbolizuje ctnostnou a spravedlivou ženu a její jméno v překladu znamená „matka světa“. Lidé narození ve znamení bohyně Mut inklinují k směrování a výchově druhých, podobně jako k obhajobě slabších či nevinných. Zpravidla platí za dobré a chápající rodiče. Ačkoli to tak nemusí působit, bývají v jistém smyslu překvapivě plaší. Často skrývají své skutečné pocity, které svěří jen nejbližším lidem. Obvykle pouze tím, že se s někým více sblíží, projeví své znalosti, moudrost a velkorysost. Představitelé tohoto znamení jasně vědí, co od života chtějí, a zaměřují se na plnění svých snů. Dokážou ostatní přitáhnout svým šarmem a velkou dávkou trpělivosti. Mají logický a praktický způsob uvažování a mýlí se jen zřídka. Jsou upřímní, a přesto tajemní. Zajímají se o duchovní růst, filozofii a mystiku. Mohou být skvělými mluvčími, vizionáři, proroky; mají dar přesvědčit druhé. 

Geb

12. – 29. února, 20. – 31. srpna

 • základní charakteristika: hrdost, citlivost, skromnost, idealismus
 • vhodné barvy: fialová pro muže, růžová pro ženy

6218a83204ee8obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Staroegyptská mytologie uctívala Geba jako boha země. Geb byl otcem Usira, Setha, Eset a Nebthet. Věřilo se, že zemětřesení mají svůj původ v jeho smíchu. Lidé narození v tomto znamení bývají laskaví a vstřícní, vybaveni mimořádnou intuicí. Čas od času jsou až přehnaně emocionální, ale jejich osobní kouzlo a zvláštní magnetismus velmi přitahují druhé. Zrozenci pod ochranou tohoto boha platí za dobré kamarády a spolehlivé přátele. Ačkoli jsou často velmi citliví, dokážou si v kritických situacích zachovat chladnou hlavu a takt. Jsou rozenými diplomaty a vždy nejprve přemýšlejí, než jednají. Mnohdy působí plaše, když je ale třeba, umí být nezvykle vytrvalí. Vynikají skvělou pamětí a nikdy nezapomenou, co pro ně jiní udělali. Přitahují je činnosti užitečné pro planetu a životní prostředí. Vyhovují jim profese spojené s učitelstvím, poradenstvím nebo literaturou.

Usir

1. – 10. března, 27. listopadu – 18. prosince

 • základní charakteristika: vysoká míra energie, nerozhodnost, dvojí osobnost, charisma
 • vhodné barvy: zelená pro muže, žlutá pro ženy

6218a846f1d7dobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Lidé narození ve znamení Usira, boha plodnosti a úrody, mají dvě osobnostní stránky. Umí být až překvapivě energičtí a silní, ale také nerozhodní. Často stojí u zrodu nových velkých věcí, jsou optimističtí a přirozeně štědří. Díky své inteligenci a charismatu mohou vybudovat úspěšnou kariéru v obchodě nebo vzdělávání. Jsou rozenými vůdci a sebevědomě využívají tuto svou dovednost k dosažení vytyčených cílů. Žijí pro dnešek, vnímají kouzlo okamžiku. Přestože velmi rádi pomáhají druhým, v první řadě myslí na sebe. Jsou přímí v komunikaci s druhými a vždy myslí vážně, co říkají. Lidé tohoto znamení bývají velmi nezávislí a neradi plní něčí příkazy. Proto je pro ně obtížné pracovat v pozici podřízeného. Nejlepší je pro ně mít vlastní firmu a pracovat sami na sebe.

Eset

11. – 31. března, 18. – 29. října, 19. – 31. prosince

 • základní charakteristika: aktivita, přímočarost, důstojnost
 • vhodné barvy: bílá pro muže, modrá pro ženy

6218a8bb27e29obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Eset (Isis) byla nejuctívanější bohyní starého Egypta. Platila za symbol mateřství a ženskosti. Byla dcerou Geba a Nut, provdala se za svého bratra Usira a porodila syna jménem Hór. Lidé tohoto znamení jsou velmi upřímní a přímočaří. V této souvislosti mohou být některými považováni za příliš troufalé a až bolestně otevřené, jiní naopak oceňují jejich přímý styl komunikace. Obvykle hledají romantický vztah s podnikavými a bezstarostnými lidmi. Jsou to společenští tvorové, kteří rádi poradí druhým. Lidé, které ovlivňuje energie bohyně Eset, mívají dobrý smysl pro humor. Jsou pevní a nedovolí, aby jim v cestě stály nějaké překážky. Mají štěstí a dokážou využívat všech dostupných zdrojů. Úspěch je čeká v umění, marketingu nebo zábavním průmyslu. Výborně fungují v týmu, jsou nicméně velmi soběstační.

Thovt

1. – 19. dubna, 8. – 17. listopadu

 • základní charakteristika: soucit, energie, odvaha, upřímnost
 • vhodné barvy: růžová pro muže, bílá pro ženy

6218a8d9cdf7aobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Thovt byl staroegyptským bohem Měsíce, vědění a moudrosti, později i bohem magie a čarování. Je znám jako tvůrce psaní. Lidé narození v tomto znamení starověké astrologie dokážou dokonale řešit problémy. Rádi se dělí o své znalosti s ostatními. Přirozeně se často stávají učiteli a mentory, skvěle se mohou uplatnit také jako spisovatelé a novináři. Vynikají skvělou komunikací, mají mimořádnou paměť a nikdy nezapomenou na něčí službu nebo laskavé gesto. Neustále hledají způsoby, jak se zlepšit. V partnerském vztahu touží po souznění a romantice, jejich přirozeným nastavením je upřímnost a pravdivost. Přitahují je lidé se stejnými hodnotami. Jedinci pod ochranou boha Thovta rádi průběžně vstřebávají znalosti, takže z nich často bývají celoživotní studenti. Jsou trpěliví, připraveni se učit, dává-li jim téma smysl. Jsou také velmi vynalézaví.

Hór

20. dubna – 7. května, 12. – 19. srpna

 • základní charakteristika: netrpělivost, vytrvalost, důvtip, risk
 • vhodné barvy: karmínově červená pro muže, zlatá pro ženy

6218a8e973b9fobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Hór, syn Usira a Eset symbolizuje ve staroegyptské mytologii nebesa, hvězdy a oblohu. Narodil se po smrti svého otce Usira stal se obráncem faraonů, kteří sjednotili Horní a Dolní Egypt. Lidé narození ve znamení tohoto boha jsou velmi odvážní a připraveni riskovat. Jde o velmi charismatické osobnosti. Jsou zpravidla optimističtí a oblíbení, s vysokým potenciálem uspět v jakékoli profesi. Jsou to přirození lídři, kteří motivují a inspirují ostatní. Mají silnou vůli a umí být i velmi tvrdohlaví. Potřeby svých nejbližších často staví nad své vlastní a jednají nezištně ve prospěch těch, které milují. Lidé narození v tomto znamení bývají pracovití a dobře vycházejí s ostatními. Jsou velmi praktičtí a inteligentní, ochraňující ty, kteří pomoc potřebují. Mohou se prosadit i v politice.

Anup

8. – 27. května, 29. června – 13. července

 • základní charakteristika: inteligence, oblíbenost, kreativita, nepředvídatelnost
 • vhodné barvy: okrová pro muže, malinová pro ženy 

6218a9029dd06obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

V egyptské mytologii byl Anup strážcem podsvětí, bohem balzamování a průvodcem zemřelých. Lidé narození v jeho znamení bývají velmi vášniví a kreativní. Jsou značně emotivní a citliví, nejraději pracují sami. Jejich emoce mohou být značně nepředvídatelné. Navzdory skutečnosti, že jsou spíše introvertní povahy, vyzařují důvěru, jenž vzbuzuje přirozený respekt u ostatních. Bývají upřímní ve svém projevu a nezdráhají se vyjadřují svůj názor. Lidé po ochranou tohoto boha jsou i velmi vnímaví, nicméně také do určité míry konzervativní. Mají dar empatie a všímavosti, proto často předem vědí o myšlenkách a pohnutkách druhých. Zajímají se o profese související se vzděláváním a psychologií. Mohou se stát vynikajícími lékaři nebo zdravotními sestrami. Ve vztazích jsou lidé tohoto znamení milující a starostliví.

Seth

28. května – 18. června, 28. září – 2. října

 • základní charakteristika: touha po dokonalosti, impulzivita, posun
 • vhodné barvy: tyrkysová pro muže, černá pro ženy

6218a919687f5obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

V egyptské mytologii je Seth znám jako bůh chaosu. Lidé narození v tomto egyptském znamení vždy hledají změnu. Mohou bažit po dobrodružství a vzrušení po celý svůj život. Stanovují si vysoké cíle a nepřestanou, dokud nejsou spokojeni a cíle nedosáhnou. Jsou to lídři, kteří neradi prohrávají, druhé místo je pro ně prohrou. Problémy vždy řeší s odhodláním a až urputnou vytrvalostí. Tito lidé nikdy neobětují svůj vlastní pokrok ve prospěch ostatních. Lidé tohoto znamení jsou velmi společenští a charismatičtí. Rádi jsou středem pozornosti. Mohou se stát dobrými ministry, motivačními řečníky nebo úspěšnými obchodníky. Zrozenci v tomto znamení dávají přednost činům před tichem a samotou. Rádi se neustále posouvají vpřed. Neúnavně hledají další informace a znalosti. Mají dispozice stát se lídry v oblastech, které nejsou příliš obvyklé.

Bastet

14. – 28. července, 23. – 27. září, 3. – 17. října

 • základní charakteristika: intuice, rafinovanost, loajalita, okultismus
 • vhodné barvy: žlutá pro muže, šedá pro ženy

6218a9307b6cbobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

V egyptské mytologii byla Bastet známá jako bohyně koček a rozkoše. Ztělesňovala rafinovanou ženskost, zároveň nevyzpytatelný temperament. Ochraňovala ženy, plodnost a lásku. Lidé narození v jejím znamení vždy hledají rovnováhu a klid. Vyhýbají se konfrontaci a stresovým situacím. Mají velmi silně vyvinutou intuici a mohou disponovat až jasnovideckými schopnostmi. Intuice jim umožňuje odhalit skutečné motivy druhých. Tito lidé bývají okouzlujícími osobnostmi, které si rády užívají života. Obklopují se příjemnými věcmi, inspirují se hudbou a uměním. V romantických vztazích jsou loajálními a oddanými partnery. Jsou velmi emotivní a citliví, a zároveň silně ochraňují všechny, které milují. Jsou pečující a starostliví. Dalším z aspektů jejich povahy je tajemno, přitahuje je magie a okultismus. Ženy se mají potenciál prosadit se v typických ženských profesích, úspěch mohou tito lidé zažít i ve zdravotnictví, léčitelství či jasnovidectví.

Sachmet

29. července – 11. srpna, 30. října – 7. listopadu

 • základní charakteristika: inteligence, vůdcovství, autorita, hrdost
 • vhodné barvy: zelená pro muže, tyrkysová pro ženy

6218a940c3d67obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

V egyptské mytologii je Sachmet známá jako bohyně války. Jejími zbraněmi byly žhavé pouštní větry a šípy, které střílela do srdcí nepřátel. Byla též považována za léčitelku. Lidé narození pod jejím znamením mívají dvojí identitu. Na jedné (a viditelné) straně jsou disciplinovaní a přísní. Na té druhé inklinují k volnosti, chtějí být svobodní a splynout s proudem života bez jakýchkoli omezení. Obvykle jde o značné perfekcionisty, kteří disponují hlubokým smyslem pro povinnost a spravedlnost. Mohou se stát dobrými soudci a vůdci. Platí za loajální profesionály se schopností zachovat důvěrnost informací. Mnoho lidí je respektuje pro jejich očividnou organizovanost a laskavost. Jejich hlavním cílem je vždy udržet si svou hrdost, záda před druhými neohýbají. To je pro ně stejně důležité jako dosažení cíle samotného. Nejlépe se realizují ve vůdčích pozicích, ale mohou se také stát dobrovolníky. Jsou velmi optimističtí a na jakékoli překážce dokážou najít i pozitivní aspekt.

Čtěte také:

Zdroj:  astrologyk.com/horoscope/egyptian