Na celém světě žije podle Světové zdravotnické organizace na 140 milionů žen, které pravděpodobně nikdy nepoznají, co je to rozkoš z milování. Žen, které si z dětství odnesly trauma na celý život. Žen, které mohou být rády, že vůbec přežily, byť často se zdravotními komplikacemi, zákrok nazvaný ženská obřízka. Krutý iniciační rituál, při němž se dívka stává ženou. Obřezání vnějších pohlavních orgánů bez jakékoli anestezie. Na protest proti tomuto zvyku vznikl Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce. Připadá na dnešní den.

Název obřízka přitom zdaleka nevystihuje tragédii, kterou zákrok na ženách způsobí. V žádném případě není srovnatelný s obřízkou mužskou, ta má totiž zdravotní opodstatnění. Anglické označení female genital mutilation (FGM) používané Světovou zdravotnickou organizací (WHO) lze přeložit jako mrzačení ženských pohlavních orgánů.  Proč a kde k němu vlastně už odnepaměti dochází?

Operace kusem střepu a trnem z akácie

nakedŽenský iniciační rituál je vždy velkým dnem. Provádějí jej takzvané „obřezávačky“, většinou zdravotnicky nevzdělané ženy s noži, nezřídka pouze se střepy nebo kusy plechu v ruce, kterými uvedou mezi ženy i desítky holčiček za den. Jednu po druhé, na hygienu se tu nedbá. Místo jehly a niti někde používají k sešití trn akácie. Ovšem těší se velké vážnosti. Vždyť jen díky nim se stávají malá děvčátka z hodiny na hodinu dospělými ženami připravenými na sňatek. Bez obřízky by se totiž jen těžko provdaly. Byly by považovány za nečisté, neplnohodnotné. Některé kmeny dokonce věří, že bez obřezání genitálií by dívky nebyly schopny ani porodit. Občas se stane, že vyděšená děvčata před obřadem uprchnou a skrývají se. Tím si ale podepisují ortel sociálního vyloučení a opovržení.

Zmrzačení ženy na několik způsobů

Co vlastně obřízka obnáší? Existuje hned několik druhů. Tou nejkrutější je takzvaná Faraonská obřízka. Při ní dochází k odstranění malých i velkých stydkých pysků a klitorisu. Rána je pak sešita tak, že po odhojení zůstane jen malý otvor pro močení a menstruační krev. Při svatební noci je pak žena naříznuta. Při dalším způsobu dochází „pouze“ k odstranění klitorisu a někdy i malých stydkých pysků. Nejšetrnější je takzvaná Sunna cirkumcize, arabskou tradice, při níž by měla být odstraněna pouze předkožka klitorisu.

Nejde o náboženství, ale tradici

Ženská obřízka je záležitostí převážně černého kontinentu. Podle WHO ji praktikují v 28 zemích západní, východní a severovýchodní Afriky. V některých státech ovšem tajně, protože ji zde zákony zakazují. Výjimkou však není ani v částech Středního východu a v některých společenstvích imigrantů v dalších zemích. Nemá ale nic společného s náboženstvím. Praktikují ji na základě tradic v rodinách muslimského, židovského i křesťanského vyznání. A často ani nevědí, proč. Zkrátka proto, že se to tak dělalo vždycky. Nevěříte? Jestli máte odvahu, podívejte se na český dokument LATIM – Obřezané. Více se o něm dozvíte zde: www.obrezane.cz. Své zkušenosti se ženskou obřízkou popisuje také somálská modelka Waris Dirie v knize Květ pouště.

V České republice se boji proti mrzačení žen obřízkou věnuje také moderátorka Lejla Abbasová. Její Nadační fond Asante Kenya podporuje projekt Narok, který pomáhá dívkám prchajícím před zákrokem.

Jiný kraj, jiný mrav?

Ano, pro rodiny, kde ke svéráznému uvádění do ženství dochází, je obřad něčím zcela běžným. Někdo by možná i řekl, že do kultur jiných národů není správné zasahovat. Avšak v tomto případě je nepopiratelné, že ženská obřízka je porušením lidských práv, vypovídá o nerovnosti mezi pohlavími a ženy, respektive ještě děti, diskriminuje.

Čtěte také:

Reklama