Herodes Veliký vstoupil do dějin především kvůli jediné větičce v Matoušově evangeliu. Podle biblického příběhu nechal povraždit všechny chlapce mladší dvou let v Betlémě a v jeho okolí, neboť se zalekl proroctví o narození nového krále. Pro tento jeho čin však nemáme žádné jiné důkazy než onu stručnou zmínku. Ne tak pro další vraždy a popravy, k nimž dal rozkaz. O těch se nám zachovalo rozsáhlé svědectví mimo jiné i z pera historika Josepha Flavia. A jednou z obětí Herodovy krutosti a rostoucí paranoi se nakonec stala i žena, kterou miloval - Mariamne.

Vzala si vraha svých příbuzných
Narodila se pravděpodobně roku 54 př. Kr. Byla židovskou princeznou z Hasmoneovské dynastie a po své matce Alexandře vnučkou Hyrkána II. A tak, když byla Herodovi nabídnuta za ženu, ten neváhal, vyhnal svou předchozí manželku Doris i jejího syna Antipatera a Mariamne si v roce 32 př. Kr. vzal. Vedly ho k tomu především důvody politické - sám byl potomkem konvertity z Edómu, nikoliv rodilým Židem, a sňatek s Mariamne měl dodat jeho vládě zdání legitimity. Když byl totiž Herodes císařem jmenován králem Judeje, zvedla se proti němu vlna odporu a musel nejprve své království dobýt - právě na Hasmoneovcích. Krásná Mariamne si ovšem získala Herodovo srdce - miloval ji vášnivou, spalující a žárlivou láskou. Nechal po ní pojmenovat věž, její tvář byla na mincích... Ona však nemilovala jeho - nemohla mu zapomenout, že to byl on a jeho rod, kdo přivodil pád její rodiny a prakticky celou ji nechal vyvraždit. Herodova matka Kypros a jeho starší sestra Salome (nezaměňovat se Salome z příběhu o Janu Křtiteli) pro změnu nenalezly zalíbení v Mariamne. A tak Herodovi začaly sňatkem krušné dny.

Utopený velekněz
Alexandra, matka Mariamne, se rozhodně nehodlala vzdát moci. Podporována většinou židovstva usilovně intrikovala proti svému zeťovi. Proti ní stála Kypros a Salome. A mezi nimi Herodes, vynikající stratég, muž s vyvinutým estetickým cítěním, král, který vybudoval pevnosti, silnice, nechal zvelebit Jeruzalémský chrám a pozvedl ekonomiku země, který se ovšem stále přidržoval Říma, a tak si nikdy nezískal přízeň lidu, pro který byl cizincem. Jeho pokusy získat si farizeje a dosadit velekněze, který by mu byl příznivě nakloněn, skončily krachem. Veleknězem se stal mladičký Mariamnin bratr Aristobulus, a ten byl zřejmě také první obětí rostoucí Herodovy paranoi - nechal ho utopit v bazénku.

V péči bratra
Od té doby napětí v paláci rostlo. Mariamne porodila Herodovi dva syny - Alexandra a Aristobula - a dvě dcery - Salampsio a Kypru (po Herodově matce). Herodes, obávající se úkladů, nechal zpět povolat vyhnaného Antipatera. Alexandra napsala dopis Kleopatře a obvinila Heroda z vraždy Mariamnina bratra. Markus Antonius povolal judského krále, aby mu své počínání vysvětlil. Vyděšený a rozzuřený Herodes uposlechl, ale svěřil ženu do péče svému bratrovi Josephovi s tím, že pokud se nevrátí živ, má Mariamne popravit. Nedokázal snést pomyšlení, že by se jí dotýkal jiný muž. Mariamne se o jeho příkazu dozvěděla, a když se Herodes vrátil, odmítla s ním sdílet lože. Stále zamilovaný král šílel. A Kypros se Salome kuly pikle...

Na smrt...
Dvěma Herodovým příbuzným se povedlo krále přesvědčit, že mu jeho žena byla nevěrná s Josephem. Herodes zorganizoval soudní proces a nechal svého bratra popravit. Mariamne ovšem nakonec vše odpustil s tím, že byla nevinnou obětí. Poté se pokusil čtveřici žen navzájem oddělit, aby už nedocházelo ke konfliktům. Plán se ovšem nezdařil - ženy i nadále intrikovaly a navzájem se obviňovaly z pokusů převzít vládu, a to povětšinou pravdivě. Při dalším procesu byl vyslýchán Mariamnin služebník, který sice nepotvrdil tezi o spiknutí proti králi, ale vypověděl, že se Mariamne schází s mužem jménem Sohemus. Žárlivý Herodes nechal konkurenta ihned popravit a s Mariamne zahájil další proces, ve kterém donutil i Alexandru, aby svědčila proti vlastní dceři. Mariamne byla v roce 29 př. Kr. odsouzena. Podle Josepha Flavia šla mladá princezna na smrt hrdě a s hlavou vztyčenou...

Mariamnina smrt ovšem Herodovi klid nepřinesla - naopak, definitivně se zhroutil. Celé dny blouznil a volal svou mrtvou ženu, zapomínal, že ji nechal popravit, dlouhé hodiny s ní rozmlouval a říkalo se, že propadl alkoholu. Toho se pokusila využít Alexandra a prohlásila se královnou. Její čin ovšem Heroda probral, znovu se chopil vlády a Mariamnina matka skončila také na popravišti. Stejně dopadli roku 7 př. Kr. oba Mariamnini synové. Ale ani Antipater neunikl smrti - Herodes ho nechal popravit pouhých pár dní před tím, než sužován stářím a nemocemi sám skonal. A tak velkou říši, kterou s takovou pečlivostí budoval, zdědili synové jeho dalších, méně ctižádostivých a méně průbojných manželek.

rty

 

 

 

 

Dokázala byste žít s mužem, který nechal popravit část Vaší rodiny a zavraždit Vašeho bratra? Myslíte si, že za Herodovy činy mohly ženy kolem něj, nebo jeho šílenství a ctižádost? Nebo ho právě ženy přivedly k šílenství? Chápete, že nechal popravit ženu, kterou miloval?

Reklama