V západoevropské a severoamerické „uměnovědě“ se diskutuje role žen v dějinách umění bezmála tři desetiletí, v českém prostředí stojí tato problematika zatím neprávem na okraji....

Koncem ledna 2009 byly spuštěny webové stránky věnované ženám, genderu a modernímu umění zenyvumeni.cz . Ty jsou jedním z výstupů badatelského projektu Martiny Pachmanové Jiným hlasem: Ženská výtvarná kultura v době první československé republiky, který podporuje Grantová agentura České republiky.

Webové stránky se soustřeďují jednak na mapování tvorby významných a neprávem opomíjených ženských osobností meziválečné doby – především umělkyň, ale také uměleckých kritiček – a jednak na kritickou, genderově orientovanou reflexi modernistického kánonu, jenž dodnes svazuje obsah a charakter dějin českého umění 1. poloviny 20. století. Součástí projektu je i sledování proměn vizuálního obrazu ženy a „ženství“ v dobové populární kultuře.

Stránky poskytují rovněž prostor textům jiným badatelům a badatelkám, včetně začínajících historiků a historiček umění, kteří se problematikou „ženského umění“ a genderu ve vizuální kultuře obecně věnují.

Zajímá vás toto téma, nebo vám přijde zbytečné? Podíváte se na zmíněné webové stránky?

Reklama