Blíží se volby a mě napadlo podívat se kandidujícím politickým stranám na zoubek. Která strana přináší ženám největší šanci na spokojený život? Kdo se zabývá otázkou rovnoprávnosti a kdo má na kandidátce nejméně žen? Zkrátka, která strana je nejvíc sexy?

Stranou, která má aktuálně nejvyšší předvolební preference, je Občanská demokratická strana (ODS). Když se podíváme na ODS z hlediska osobních charakteristik jejích kandidátů, je stranou nevýrazných, ale na první pohled dokonale uhlazených, upravených a úspěšných gentlemanů. I když jde bezpochyby o názor značně subjektivní, nemohu než prohlásit, že kandidáti ODS jsou nejlépe oblékanou stranou.

Potvrzují to i hlasy úředníků z jednotlivých ministerstev, které říkají, že s nástupem ČSSD se velmi zvolnila pravidla oblékání ve všech ministerských funkcích. Zatímco za vlády ODS chodili úřednice v kostýmcích a šatech, dnes je můžeme vidět nejčastěji v kalhotách a tričku z Terranovy. Stejně tak pánové, u nichž je kravata až na ministry naprostou výjimkou.

Za vizáž kandidátů ODS může v první řadě tým kvalitních vizážistů a imagemakerů. Jako pravicová strana dobře vědí, že co dobře vypadá, to se lépe prodává. To jim může ve volbách velmi pomoci, ale není všechno zlato, co se třpytí.

           
Program ODS je v Modré knize (s podkapitolami nazvanými Modrá šance), která na první pohled odráží dokonalost ODS. Graficky je velmi dobře, a jistě i nákladně, zpracovaná. Prokousat se 267 stránkami reklamního letáku na politickou stranu není jednoduché. První část každé kapitoly vždy tvoří kritika kroků ČSSD a stávající situace v dané oblasti. Druhá část je zaměřena na řešení problému podle ODS. Nelze si nevšimnout, že zčásti je kniha „planým tlacháním“ o tom, jak je všechno špatně a jak jen ODS má na tu nemoc lék. Zčásti je pak kniha tak odborná, že pro laického čtenáře, který se chce jen seznámit s volebním programem ODS, je téměř nepochopitelná. Pobavila mě kapitola Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému. Její tvůrci buď nerozumí dané problematice nebo prostě jen podcenili nutnost aktuálnosti textu. Zmiňují se totiž o tom, že zaopatřovací příspěvek by měl zůstat po zavedení záporné daně nezměněn. Vtip je v tom, že zaopatřovací příspěvek je už několik let zrušen, protože byl poskytován dítěti vojáka vykonávajícího základní vojenskou službu. S nástupem profesionální armády je už tento problém pasé.

 

ODS má z čtrnácti volebních krajských obvodů na kandidátkách v pozici lídrů jen dvě ženy. Což je zhruba 14 %. Jestli je to málo oproti kandidátkám jiných politických stran, nemůžeme dnes ještě důvěryhodně posoudit. Některé strany své kandidátky ještě nezveřejnili, musí tak udělat do 28. března 2006, tedy 66 dnů před volbami. Každopádně je to málo na společnost, která veřejně deklaruje, že ženy a muži mají stejná práva. Z celkových 337 kandidátů je v celé republice na kandidátkách ODS pouze 73 žen, což je necelých 22 % z celkového počtu kandidátů. Tedy není to zdaleka ani jedna čtvrtina.

Kandidátku vede žena jen v Královéhradeckém kraji, tam je Zdeňka Horníková, a v kraji Vysočina, kde je lídrem strany Miroslava Němcová. Ještě větším problémem než malý počet žen na kandidátkách je jejich umístění. Při reálném odhadu výsledku voleb získá ODS zhruba 30 % voličů. To znamená, že na kandidátkách, pokud nebudou využity preferenční hlasy, jsou volitelní kandidáti do 5. místa v pořadí. Při velmi optimistickém výsledku voleb pro ODS v krajích, kde jsou do pátého místa na kandidátce ženy, může být počet poslankyň v parlamentu maximálně 8. Nejlépe je na tom kraj Vysočina, který má nejen za lídra ženu, ale také má ženu na čtvrtém a pátém místě kandidátky. Ale protože Vysočina rozhodně nepatří do tradiční bašty ODS, je jejich šance na úspěch pouze teoretická. Nejhůře je na tom s obsazením žen Jihomoravský kraj, kde je ze 17 kandidátů pouze jediná žena na nevolitelném 8. místě (zastoupení žen je 5,8 %). Hned za ním následuje Moravskoslezský kraj, kde kandiduje 9 žen z celkových 53 kandidátů (procentuálně vyjádřeno 16,9 %), první žena na kandidátce je však až na 7. místě. Pak následuje Olomoucký kraj s 17,3 % žen a první ženou na 6. místě. Pokud dáme data do tabulky, vyjde nám hrozivý výsledek.

 

Kraj

Procentuální zastoupení žen na kandidátce ODS (zaokrouhleno na celá čísla)

Šance na úspěch žen za ODS dostat se do parlamentu

Praha

27 %

1

Středočeský kraj

34 %

1

Jihočeský

20 %

0

Plzeňský

20 %

0

Karlovarský

33 %

0

Ústecký

23 %

0

Liberecký

22 %

0

Královéhradecký

25 %

1

Pardubický

25 %

1

Moravskoslezský

17 %

0

Olomoucký

17 %

0

Jihomoravský

6 %

0

Zlínský

23 %

1

Vysočina

20 %

3

 

Maximální počet žen, který chce ODS prosadit za svou stranu do poslanecké sněmovny, je osm. Při možném zisku přibližně 60 křesel to není mnoho. Ale konec číslování.

           

Každá z nás si jistě umí sama spočítat, jak se ženám povede, když svět budou řídit pořád muži. Mužské vidění světa je jiné a ženská ruka nám v politice schází. Jenže teď, na rozdíl od doby před sto lety, už s tím můžeme něco dělat. A proto udělejte to nejmenší, co můžete – jděte k volbám. A pokud se vám, tak jako mně nelíbí, složení elity, která za vás rozhoduje, vyjádřete to. Třeba preferenčními hlasy nebo volbou strany, která dává prostor ženám.

 

Zdroj: Modrá kniha ODS

         www.ods.cz

         mediální příspěvky členů ODS

 

Reklama