Nejdříve se tak nějak neformálně scházela skupinka mladých lidí, která během svých diskusí dospěla k názoru, že je třeba pokusit se aktivně změnit současnou politickou situaci v České republice, protože současný stav týkající se nízkého zastoupení žen v rozhodování považovala nadále za neúnosný. V roce 2004 proto založila Fórum 50 %. Za těch několik let se z ní stala respektovaná organizace, která je vnímaná jako kvalitní partner k řešení problematiky, jíž se zabývá. Současnou ředitelkou je Lenka Bennerová, s níž přinášíme rozhovor.


Jaká je situace? Jaký je, třeba i procentuálně vyjádřeno, podíl žen na rozhodovacích procesech?

Celosvětově se pro porovnání sleduje zastoupení žen v národních parlamentech. V české Poslanecké sněmovně je v současnosti pouhých 15,5 procent žen, tedy 31 z celkem 200 poslanců a poslankyň. Jsme tímto údajem jak pod evropským, tak pod světovým průměrem a v celosvětovém žebříčku podle Meziparlamentní unie jsme na 74. místě na světě. Na místě před námi je Turkmenistán a Zimbabwe. Na prvních místech ve světe je Rwanda (50 procent), téměř celá Skandinávie (okolo 40 procent), Dánsko (38 procent), Holandsko, Španělsko…

 

Jakým způsobem se s tím snažíte něco dělat?

Snažíme se působit přímo v politice - prací s aktivními političkami, s vedením politických stran, lobovat a prosazovat systémové změny. Pak se také snažíme podporovat všechny ženy ke vstupu do politiky na všech úrovních a vůbec je inspirovat k jakékoliv veřejné občanské angažovanosti. Nesmírně důležité je také pracovat s veřejným míněním. Není ale výjimkou, že Češi i Češky považují ženy stále především za matky, manželky, ochránkyně rodinného krbu, a  představa žen v politice jim není blízká ani sympatická. Jsou to ale voliči a voličky, kteří pak díky těmto konzervativním představám třeba ženě na kandidátce nedají svůj hlas.

 

Snažíte se získat podporu mezi politiky o tzv. zipový systém?

Zipový systém je vlastně ideálním řešením, které navrhují i mezinárodní instituce, vědecké ústavy i pokrokové politické strany. Tento systém zajišťuje jako pro ženy, tak pro muže stejnou šanci ucházet se o přízeň voličů a voliček, protože umísťuje ženy a muže na kandidátkách střídavě (muž-žena-muž-žena, pozn. redakce). Je to systém velmi spravedlivý a při zavedení v praxi vede spolehlivě k narovnání nevyváženého počtu žen a mužů ve volených orgánech. Pro politické strany, zejména ty české, je to často nepřekonatelný problém, protože se v podstatě jedná o tu nejtvrdší kvótu. Častým argumentem je – vezměme však v potaz, že za politickou stranu mluví opět muži v jejím vedení, že nemají dost kvalifikovaných žen a překvapivě jsou přesvědčeni, že mají dostatek kvalitních mužů.

 

Lidé na zipový systém často reagují tak, že se prosadí schopní lidé, případně lidé schopní všeho, ale přinášet do toho systém, který například na kandidátce schopného člověka posune až na další místo proto, aby se naplnila nějaká kvóta, je nesmyslné…

Tento argument by byl zřejmě relevantní, kdyby v politice byla volná soutěž a muži i ženy měli stejný přístup na kandidátky. Realita je ale jiná. Ženy při vstupu do politiky musí překonávat mnohé bariéry, které jejich politickou kariéru brzdí. Těch bariér je celá řada, fungují různě, jsou to např. zažité, stereotypní představy, že žena se do politiky nehodí nebo k ní nemá správné předpoklady. Další bariérou je mateřství. Jinou kapitolou je pak starost o domácnost. Na rozdíl od muže politika, který se může věnovat politické kariéře nerušeně, ženy mají zodpovědnost za obrovské množství domácích prací a povinností spojených s rodinou. Velkou roli v tom hraje i časový deficit. Zcela samostatnou kapitolu pak tvoří bariéry uvnitř samotné politické strany, tedy jak fungují mechanismy, rozhodování, nominace.

 

Zmiňujete, že za politické strany mluví obvykle muži, kteří ovládají jejich vedení. Jaká je situace konkrétně?

V českých parlamentních stranách je ve vedení méně než 10 procent žen. Veškerá důležitá stranická rozhodnutí pak přijímají muži, což se projevuje jak na politických tématech, tak na tom, jakými způsoby se politika dělá. Česká republika je jasným příkladem maskulinního charakteru politiky - velmi agresivní, arogantní, mocenská, postrádá vůli ke kompromisu, zkorumpovaná a také témata či programy politických stran nejsou podle našeho názoru zaměřeny na ženy. 

 

Setkáváte se s negativními reakcemi žen na vaše aktivity? Například s názory, že kdo je schopný, prosadí se a pod…

Ano, i s takovými se setkáváme, ale naštěstí jsou tyto názory v menšině. Ženy s takovým názorem naše aktivity v podstatě nepotřebují. Známe ale také mnoho žen, které měly stejné názory, jaké uvádíte, ale postupem času a zejména zkušenostmi z politiky přišly na to, že ženy to mají v politice opravdu mnohem těžší a volná spravedlivá soutěž tam nefunguje. Z některých se pak staly velké propagátorky kvót a dalších podpůrných opatření. Mohu jmenovat například europoslankyni Hybáškovou.

 

A co vaše reakce na názory kritiček vaší idey?

Silné ženy za nadstandardních podmínek se opravdu prosadí samy, ale bude jich v politice vždy pouhá menšina, a tím se nezmění ani charakter politiky, ani politická agenda. Ženy mají jiné životní zkušenosti, a ty právě v politice chybí.

 

Zmínila jste Janu Hybáškovou. Jaké další političky s vámi spolupracují?

Senátorka Alena Gajdůšková, poslankyně Anna Čurdová, poslankyně Kateřina Jacques, poslankyně Soňa Marková, europoslankyně Jana Hybášková, europoslankyně Věra Flasarová. A také celá řada radních, zastupitelek, starostek či žen z neziskovém sektory. Prostě ženy, které jsou aktivní občanky, veřejně se angažují, chtějí měnit věci k lepšímu.

 

Jaké další organizace v Česku se snaží v této problematice něco dělat?

Z neziskovek je to třeba Gender Studies, proFem či Český svaz žen. Tyto organizace ale politickou participaci žen měly jako součást širší agendy. V poslední době tuto problematiku převzalo Fórum 50 %, protože se ženám v politice věnuje výhradně.

 

Ještě se vás zeptám, v jakých zemích hledáte inspirací?

Inspirující je pro nás přístup k problematice v celé Skandinávii, Španělsku a třeba na Kostarice. O mnoho let napřed je díky silnému ženskému hnutí celá bývalá západní Evropa. Česká republika je v tomto ohledu velmi pozadu, největším důvodem je zřejmě nízká politická kultura a předsudky společnosti.

Souhlasíte s názory ředitelky Fóra 50 %? Nebo patříte mezi ženy, jež podle jejích slov přijímají stereotypy a trpí předsudky?

Reklama