Přemýšlet o Marii k ničemu nepovede. Snaž se věřit tomu, co jsi jí řekl. To bude nejlepší. A kdo říká, že to není pravda? Ty ne. Neříkáš to, stejně jako neřekneš, že se nestalo to, co se stalo. Drž se toho, nač teď věříš.

Nestávej se cynikem. Máš času namále a právě jsi ji poslal pryč. Každý dělá, co může. Pro sebe nemůžeš udělat nic, ale třeba můžeš udělat něco pro někoho jiného. Nu, prožili jsme si celé své štěstí ve čtyřech dnech. Ani ne ve čtyřech dnech. Bylo už odpoledne, když jsem tam přišel, a dnes se už nedočkáš poledne. To dává dohromady ani ne celé tři dny a tři noci.

 

 

Reklama