Nejednou šla s konvemi nanosit vody, když už úplné ticho rozprostíralo se nad temnou krajinou, jediné jsouc rušeno šuměním lesů ji obklopujících a prostupujících.

A tu kdysi v dubnu, za teplé již noci i ona spatřila ono domnělé strašidlo, v bílou loktušku zahalené, sestupovati s Doláneckého kopce; usedlo na kamenné stupně školy, za chvíli zaťukalo na okno a pak, když otevřel velebný pan Drašar, jejž i ve tmě poznala podle jeho obleku, od vesnického kroje zcela se lišícího, vklouzlo do dveří tichnounce se zavřevších.

Zalekla se bílé postavy nejprve; ale pak, když ve škole se zratila, uvědomila si, že není to duch, leč mladá ženská. Do tváře jí neviděla a nepoznala ji; poznala až brzičko ráno, když opět šla kolem školy. I z hluboce stažené plachetky zasvítily na ni tmavé a vášnivé oči Josefky Maděrovy z Dolánek; a když před denní prací v Domě a před vyučováním přišla do školy, aby tam uklidila, spatřila na stole na bílém šátku rozestřené buchty, koláče a "pekáčky".

Reklama