Podmínky AKCE:

1. Léto IN dále jen „akce“
Všeobecné podmínky účasti Aparthotel Šumava, dále jen „pořadatel“, zajišťuje a poskytuje služby, v jejichž ceně je zahrnuto ubytování, stravování a služby dle programu akce.

Cena nezahrnuje pojištění a další nadstavbové služby, které je možné předem objednat (viz program akce Léto-in)

Práva a povinnosti účastnic
* právo - na řádné a včasné poskytování dohodnutých služeb dle rozsahu programu akce
* povinnost - zaplatit sjednanou cenu akce v termínu udaném v platebních podmínkách (po uplynutí splatnosti je pobyt automaticky nabídnut jiné zájemkyni)
- řídit se pokyny a ústními doporučeními pořadatele a instruktorů akce

Práva a povinnosti pořadatele
* právo - pořadatel je oprávněn zrušit akci v případě že nebude naplněn min. počet 20ti účastnic, nebo v případech, které nemůže ovlivnit (vyšší moc). Tuto skutečnost musí oznámit již přihlášeným účastnicím nejpozději 7 dní před zahájením akce a neprodleně vrátit peníze (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou).

* povinnosti - zajistit a poskytnout služby nabízené v programu akce

Stornovací podmínky a poplatky
Účastnice má právo zrušit účast na akci písemnou formou, přičemž platí tyto stornopoplatky: - do 25 dní před nastoupením akce - 0% z ceny akce
- 24 až 18 dní před nastoupením akce - 10% z ceny akce
- 17 až 11 dní před nastoupením akce - 30% z ceny akce
- 10 až 5 dní před nastoupením akce - 50% z ceny akce
- od 4. dne před nastoupením akce - 100% z ceny akce
- onemocnění účastnice před nastoupením akce - 10% na základě lékařské zprávy
- nenastoupení akce či předčasné ukončení pobytu - 100% z ceny akce

Stornopoplatky neúčtujeme v případě, když účastnice za sebe zajistí náhradnici.

Platba akce
Pobyt je nutné uhradit jednorázově v plné výši do 7 dnů od data potvrzení závazné rezervace pořadatelem (u rezervací na poslední chvíli, tj. méně než 10 dní před začátkem akce, dle oboustranně dohodnutého termínu). Platba se provádí bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou typu A na účet pořadatele. Bankovní údaje jsou KB 78–1798460237/0100. Jako symboly platby uveďte variabilní symbol - Vaše RČ, specifický symbol - uveďte termín začátku akce (1305).

V případě Vašich dotazů nás prosím neváhejte kdykoliv kontaktovat telefonicky na čísle 376 54 69 10 nebo písemně na adrese aparthotel@sumava2000.cz

Neváhejte a přihlašte se!

PŘIHLAŠTE SE!

PODMÍNKY

PROGRAM CENÍK