Pokud na svých cestách rádi vstřebáváte atmosféru místa, které navštívíte, pokud vás lákají historické památky, romantické uličky a tajemná zákoutí stejně jako pohodové kavárničky a antikvariáty, pak se určitě jeďte podívat do Krakova. Do města, které bylo skoro sedm století hlavním městem Polska a odkud v roce 1978 povolal Vatikán arcibiskupa Karola Wojtylu, aby se stal papežem Janem Pavlem II. Do města, které jako jediné z významnějších sídel Polska nebylo zničeno za druhé světové války a kde působí druhá nejstarší evropská universita (nazvaná podle význačného šlechtického rodu Jagellonská universita).
Krakov leží na řece Visle, která město půlí na dvě téměř stejně rozlehlé části. V té severní se nachází většina historických památek a dominant Krakova včetně hradu Wawel. Podle legendy bylo město pojmenováno po bájném vládci Krakovi, který založil první osídlení na pahorku Wawel nad jeskyní, kterou obýval nenasytný drak. Krak draka zabil tím, že mu dal sežrat kůži ovce vycpanou jedovatou smolou a sírou. Historické záznamy ukazují, že moderní Krakov byl založen v 8.století našeho letopočtu slovanským kmenem Vislanů, který postavil na vrcholu pahorku pevnost nad řekou. V té době zde byla křižovatka několika obchodních cest vedoucích ze západní Evropy do Kyjeva a k Černému moři. Krakov se rychle rozrostl z malé osady v důležitou obchodní stanici. V roce 1000 první polský král Boleslav I. Chrabrý zřídil na pahorku Wawel římskokatolické arcibiskupství a v roce 1038 se Krakov stal hlavním městem Polska, kterým byl až do sedmnáctého století.

Co určitě musíte v Krakově vidět?
V srdci metropole leží Staré město postavené kolem velkého náměstí zvaného Rynek Glowny, jehož centrální část zaujímá budova Sukiennice, původní tržnice, která v současné době plní rovněž funkci muzea a galerie. Tato budova ze 13. století má mansardovou střechu ozdobenou okapními chrliči vody. Přízemí je stále tržnicí, nahoře je umělecká galerie a expozice Národního muzea.
Na jižní straně náměstí stojí kostel Sv. Vojtěcha, jenž je nejstarší zachovanou budovou ve městě. Šedý dům na náměstí na rohu Sienné ulice byl rezidencí prvního zvoleného polského krále Jindřicha z Valois.
Kostel Nejsvětější Panny Marie, ležící na východní části náměstí, je nejznámější a jedna z nejkrásnějších polských gotických památek. Byl postaven v roce 1222, zničen během tatarského nájezdu a potom znovu postaven v letech 1355 až 1405. Má dvě věže a složitý systém věžiček, které jsou ukončeny korunou a helmicí. Uvnitř kostela se nachází ohromný vícedílný vyřezávaný mariánský oltář od norimberského Mistra Wita Stwosze z let 1477 až 1489. Zobrazuje scény ze života Svaté rodiny a je pokládán za jeden z nejkrásnějších příkladů gotického umění v Evropě.
Západně od Rynku podél ulic Szczepanska, Szewska a Sw. Anny je Jagellonská universita. Na dvoře hlavní budovy se nachází mramorová fontána a Místnost alchymisty, ve které podle legendy pracoval sám dr. Faust. V pokladnici se nachází měděný jagellonský glóbus vyrobený kolem roku 1510, který je součástí hodin, kde je první písemná zmínka o Americe, jež je na něm označena jako „nově objevená země“.
Staré město je obklopeno pásem městské zeleně nazývané Planty, který sleduje linii bývalých městských hradeb. Na jih od tohoto pásu na skalnatém ostrohu nad řekou stojí hrad Wawel připomínající přepychový italský palác. Tři hlavní části jsou přístupny návštěvníkům – královské komnaty, korunní pokladnice a výstava orientálního umění. Kromě hradu stojí na pahorku ještě Wawelská katedrála, která byla až do roku 1764 korunovačním místem polských králů a ve které byli rovněž pochováváni. Současná stavba je hlavně gotická. U vchodu do katedrály je sbírka kostí prehistorických velkých zvířat, v lidovém podání zbytky draka zabitého Krakem. Ve skutečnosti jde o holenní kost mamuta, žebro velryby a lebky chlupatého nosorožce.
Na jihovýchod od Wawelu leží stará židovská čtvrť Kazimierz, kde byla mimo jiné natočena většina scén z filmu Stevena Spielberga Schindlerův seznam.

Pokud se chcete do Krakova zajet podívat, doporučujeme vám novou autobusovou linku z Prahy do Krakova, kterou provozuje společnost Eurolines Sodeli CZ. Více informací o této lince a dalších službách významného dopravce se dozvíte na internetových stránkách www.eurolines.cz.