Třídění odpadů patří dnes ke každodenní činnosti civilizovaného člověka. Už se nemůžeme vymlouvat, tak jako dřív, že je málo speciálních kontejnerů a máme to moc daleko. Jediné, co nás může v třídění odpadů limitovat, je to, že nevíme jak.

Účel kontejneru podle barvy rozezná asi každý – modrý je na papír, žlutý na plasty, zelený na sklo, bílý na čiré sklo. Mimo to ale existují také kontejnery na obalové kartony a sběrné dvory pro větší nebo nebezpečný odpad. Správným rozdělením odpadu do příslušných kontejnerů šetříme životní prostředí a pomáháme obnově přírody. Můžeme také šetřit svoji peněženku, když máme vlastní popelnici a platíme za každý odvoz odpadků zvlášť. Když odpad třídíte, do obyčejného popelnice, dáte týdně za domácnost o dvou lidech jeden odpadkový sáček. Kdo nevěří, ať to zkusí.


Problémem stále zůstává, že mnoho lidí třídí odpad a neví, že to dělá špatně. Jeho snaha potom vyjde na prázdno, protože špatně roztříděný odpad nelze recyklovat.


Lidé nejvíce chybují ve třídění nápojových kartonů. Nepatří ani do papíru, ani do plastu. Pro ně jsou určeny speciální popelnice na nápojové kartony. Bohužel nebývají přítomny na každém místě pro svoz tříděného odpadu. Patří do nich veškeré nápojové kartony (tzv. krabice) od mléka, džusů, vín atd. Krabice by samozřejmě měly být vypláchnuté, stlačené a bez obsahu.

 

S nebezpečným odpadem bezpečně

Kontejnery na tříděný odpad jsou celkem dostupné a snadno po ruce. Co ale dělat s tzv. nebezpečným odpadem? Znáte to, koupíte si novou ledničku, a co s tou starou? K popelnici? V žádném případě!


Abych v tom měla jasno, zeptala jsem se RNDr. Radovana Straky, specialisty odpadového hospodářství v odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy. Co tedy s takovou starou ledničkou?

„Lednice a mrazáky můžete odvézt do sběrného dvora, kde vám ji, pokud jste fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Praze, musí vzít bezplatně.“

A v případě, že nemám trvalý pobyt v Praze?

„Máte několik možností. Za prvé můžete odevzdat starou lednici v místě vašeho trvalého bydliště. Podmínky tam mohou být jiné, někde můžete za odběr odpadu i platit. Praha vychází svým občanům vstříc a poskytuje jim tyto služby bezplatně.“

A jaké jsou další možnosti?

„Také můžete odevzdat lednici do sběrného dvora na území Prahy a zaplatit za její likvidaci. Nebo můžete lednici dát na starost někomu s trvalým bydlištěm v Praze a on bude mít likvidaci bezplatnou.“

Dobře, to jsou lednice, ale co například kovy a hliník, jak se třídí a kam je lze odvézt? 
„Pokud jde o čisté kovy, jako je železo, mosaz, olovo, měď nebo hliník ve větším množství, lze je odvézt do Výkupu barevných kovů a železa. Tam vám za ně rádi zaplatí. Hliník v malém množství, například víčka od jogurtů, nepatří do tříděného odpadu. Pro město je moc nákladné zajišťovat kontejnery a svoz hliníkového odpadu. V Praze je ale můžete donést do některých základních škol, kde je děti sbírají a pak ve velkém odevzdávají. Ročně se tak v Praze vybere 200 kg hliníkového odpadu.

 

Poplatky se liší
Zjišťovala jsem ceny po Praze a ledničku vezmou mimopražským za poplatek 12,- Kč/kg. Hliník se vykupuje mezi 26–31,- Kč/kg, za železo (ale pozor – čisté, ne elektrošrot) můžete dostat 1,- až 1,60 Kč/kg. Měď se pohybuje mezi 33-39 Kč/kg. Za mosaz dostanete 21-30 Kč/kg a za olovo mezi 5-6,- Kč/kg. Záleží na čistotě vykupovaného kovu. Ceny se mohou lišit podle jednotlivých výkupen.

 

Důležitou informací týkající se právě ledniček nebo pneumatik je možnost jejich zpětného odběru. Podle  § 38 odst. 3  zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, výrobce nebo dovozce vybraných výrobků má ze zákona povinnost zajistit jejich zpětný odběr. Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů na území České republiky bez nároku na úplatu. Účelem je jejich využití nebo odstranění. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Povinnou osobou se rozumí právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo dováží.

Co to znamená? Když si kupujte některý z výrobků, ke kterým se tento odstavec zákona vztahuje, má prodejce povinnost si od vás starý nepotřebný výrobek odebrat, nebo vás informovat o tom, jak a kde se jej můžete bezplatně (to znamená na jeho náklady) a ekologicky zbavit. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky: oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živočišných nerostů, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, mrazicí zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech.S odpadem na dvůr!

Na nebezpečný nebo nadměrný odpad jsou sběrné dvory a stabilní sběrny. Při mobilním zastávkovém sběru nebo ve stabilních sběrnách a sběrných dvorech lze odevzdat baterie a akumulátory, nádoby od sprejů, oleje a tuky, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, léky, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, domácí chemie, zářivky, teploměry. Baterie tzv. monočlánky lze odevzdávat na městských úřadech a v Praze údajně také na základních školách. Do lékáren odevzdávejte nepoužité léčivo a teploměry.


Ve sběrných dvorech mohou občané zdarma odevzdávat objemný odpad, to znamená například nábytek. Dále elektrošrot, jako jsou pračky, sporáky a televize. Také se tam mohou zbavit kovového a dřevěného odpadu. V poslední době se stává aktuálním problém, kam s odpadem ze zahrádky, například se starým listím. I to můžete odvézt do sběrného dvora v místě vašeho bydliště. Ve sběrném dvoře by vám měli vzít i tříděný odpad (plasty, papír, sklo) a nebezpečný odpad včetně chladicího zařízení. V některých městech za vybrané odpady můžete platit a lišit se může i výše ceny zpracování odpadu. Města si jednotlivé položky určují sama. Například v Praze se platí za pneumatiku 25 Kč za kus.

 

Poradí úřad? Musí!

Pokud máte i po přečtení článku problém, kam například s gaučem, nezoufejte. Doporučuji obrátit se Městský nebo Obecní úřad v místě vašeho bydliště, kde jsou povinni sdělit vám, jak a případně za kolik se můžete odpadu správně a ekologicky zbavit. Mají i kontakty na jednotlivé sběrné dvory, které jsou také většinou uvedeny i na internetových stránkách města.

Třídění zdar!

Archivní článek