Rafting je dnes z globálního hlediska nesmírně dynamicky se rozvíjející outdoorová disciplina. Celosvětový boom si samozřejmě vyžaduje sjednocení znalostí jednotlivých profesionálních vůdců a také následný rozvoj tohoto odvětví. Na první pohled neporovnatelné řeky světa jsou však sjížděny podle stejných pravidel. Náročného úkolu s cílem sjednocení standart pro profesionální vůdce komerčního raftingu se v roce 1998 ujala IRF (Mezinárodní federace raftingu).
Základem systému IRF jsou celosvětově uznávané standardy, převzaté ze zemí, kde jsou již delší dobu vyžadovány místními kontrolními orgány, a dále poznatky ze systému licencí udělovaných ve světě. V České Republice byla ještě před dvěma lety situace prakticky bez jakékoliv kontroly a systematičnosti. Komerčnímu raftingu se u nás mohl věnovat téměř kdokoliv. Výsledkem této situace bylo v porovnání ze světem například vysoké množství úrazů či tragických nehod, následkem toho celkově špatná pověst českých operátorů v zahraničí a také nedůvěra klientů k raftingovým agenturám nebo cestovním kancelářím, jež rafting nabízejí ve svém programu.
Proto navrhl Svaz vodáků ČR vyřešení těchto problémů zavedením standard IRF pro komerční rafting i u nás. V září 2001 pozvala komise raftingu při SVOČR nejzkušenější zástupce renomovaných cestovních kanceláří a agentur věnujících se komerčnímu raftingu na premiérové zkoušky průvodců raftingu dle standard IRF, které se uskutečnilo na slovinské řece Soča.
Jednotliví účastníci museli doložit dokumenty dokládající úroveň jejich znalostí a zkušeností. Během následujících čtyř dní museli dále předvést bezchybnou techniku řízení raftu, školení a řízení posádky, techniku záchrany na divoké vodě a schopnosti při řešení krizových situací. V teoretickém bloku pak znalosti o materiálu a vybavení, teorii divoké vody, vedení skupiny, signály a základní komunikační znalosti v anglickém a německém jazyce. Nejlepší průvodci byli pak oceněni licencemi IRF raftguide a IRF trip leader. Také byla ustanovena Komise pro komerční rafting při SVOČR, jejímž úkolem bude dohled nad komerčním raftingem v ČR.
V tomto roce proběhnou další zkoušky průvodců raftingu a to v polovině dubna a na konci září opět ve Slovinsku na řece Soča. Veškeré informace ohledně IRF získáte na následujících adresách www.intraftfed.comnebo www.kanoe.cz

Co z toho plyne pro většinu smrtelníků:
1. Poznatek, že zakrátko rozlišíme bez potíží dobrého a nezkušeného guida na první pohled. Dále si budeme moci prověřit jeho zkušenosti na internetu. Pak budeme vědět při sjednávání zájezdu na vodu, jaký servis nám naše CK může poskytnout a zda můžeme s sebou vzít bez obav svou přítelkyni (přítele).
2. Celosvětově unifikovaný systém přináší dále výhody pro všechny zainteresované strany:
- Agentury: získají jednoznačný přehled o kvalitách jednotlivých zaměstnanců
- Držitele licencí – guidy: mohou jednoznačně předložit své reference potencionálním zaměstnavatelům (i v zahraničí) nebo kontrolním orgánům, prodloužit si sezónu a získat zkušenosti z mnoha světových řek.
- Klienty: získají jistotu a schopnost rozlišit profesionální schopnosti guida

Systém licencí komerčního raftingu IRF se dělí do několika úrovní:
a) IRF vůdce raftu – raft guide (schopný kompetentně a bezpečně řídit raftový člun na odpovídajícím vodním terénu)
b) IRF vedoucí akce – raft trip leader (schopný kompetentně a bezpečně vést celou akci sestávající z více než jednoho člunu na odpovídajícím vodním terénu)
c) IRF instruktor GT-E (schopný vést školení raftových vůdců a zkoušet adepty o výše uvedené úrovně licencí)
d) IRF kontrolní orgán (schopný školit a zkoušet adepty úrovně IRF instruktor)

Úryvek článku, který byl publikován v Outdoor magazinu 4/02.

Petr Novotný

Pokud budete chtít raftovat bezpečně s CK, můžete se podívat na test idnes, ve kterém pracovníci MF Dnes pronikli inkognito do raftingových zájezdů jednotlivých CK. Přesvědčte se sami, že s Adventurou budete na raftu v bezpečí.
Reklama