Když si přestavíte mapu Itálie jako mušketýrskou botu, její podpatek tvoří Salentinský poloostrov, hlavní část Apulie, zemědělský kraj, kde se pěstují olivy, jedí se čerstvé ryby a kde je moře odevšud blízko. Ze západu oblévá Salentinský poloostrov Jónské moře a z východu Jadran.
Na samé špičce a nejjižnějším cípku poloostrova se obě moře slévají v místě, které svatý Pavel nazval pravým rájem.
Na skále tu stojí kostel zasvěcený Panně Marii z Leuky, jenž byl přestavěn v bouřlivém období přelomu 17. a 18. století tak, aby při pohledu z moře připomínal spíše obytný dům nebo správní budovu než kostel, aby neprovokoval k devastaci v rámci ničení církevních staveb za období francouzské republiky. Zdobí jej tak jen sloupovité průčelí a bohaté vitráže ve vysokých oknech. Pro návštěvníky z naší republiky tu mají perličku, na niž však místní průvodci rozhodně neupozorní – nedaleko od vchodu kostela visí obraz, na němž Pražané rozeznají Karlův most, před nímž po Vltavě pluje postava umučeného svatého Jana Nepomuckého.
Před kostelem je vztyčen sloup na paměť obětem moře a z nedaleké vyhlídky je vidět unikátní přírodní úkaz – před vašima očima se slévají na klikatém rozhraní dvě moře – ze západu Jónské, tyrkysové a strašně slané, z východu tmavomodrý Jadran. Obě moře jsou zvlněná jiným směrem, což činí rozhraní ještě zřetelnějším. Na pobřeží Jónského moře jsou pozvolné písečné pláže, zatímco Jadran je v tomto místě divoký, jeho břehy tvoří vysoká skaliska s vodou vyhloubenými jeskyněmi. Pokud se rozhodnete pro výlet lodí podél skal jaderského pobřeží, můžete vidět překrásné jeskyně, Jeskyni netopýrů, Plivající jeskyni, kde tvoří rozhraní slané mořské vody a sladkého pramene, který přitéká z nitra skály, efekt prskání vody, a mnohé další „grotty“.
Salentinský poloostrov býval v období Římanů koncem světa, končila tu silnice Via Appia, jež začínala v Římě a byla bezesporu první ukázkou toho, jak skvělí architekti komunikací byli a jsou Italové dodnes. Na poloostrově jsou i zbytky řeckých památek a pověst též praví, že se na této nejjižnější špičce Salentinského poloostrova vylodil svatý Pavel na cestě do Říma a nazval tuto část Itálie skutečným rájem na zemi.
Že je tu ráj, to potvrzuje i to, že v Leuce, což je malé provinční městečko na západ od mysu s vyhlídkou, bylo mnoho rezidencí a vil šlechticů a italské honorace 17. a 18. století. Vily jsou v empirovém a eklektizujícím duchu, vesměs se znaky arabské architektury, a jejich zajímavým doplňkem jsou dvě zachovalé převlékárny na pláži, kde se převlékaly šlechtičny před vstupem do moře.

Specialistou na Itálii je již 13. sezónu CK Cicala, se kterou se můžete vydat nejen na Sardinii, ale i do desítky dalších destinací na celém Apeninském poloostrově. Katalog zdarma si objednejte přes internet na e-mailu: cicala@informnet.cz nebo na adrese CK Cicala, Na dolinách 26/109, Praha 4 či na telefonu 02/4143 4444 nebo faxu 02/4143 4350.

Reklama