Žiji v Americe od roku 1968, přibližně 34 let. Žiji na předměstí Washintonu, D.C. ve státu Maryland. Zcestoval jsem poměrně celou Ameriku a za 34+ let, co zde žiji, jsem lecos viděl i zažil. Nejsem profesionální cestovatel ani dopisovatel, ale čas od času narazím na článek, na který musím odepsat. Chtěl bych vyslovit můj názor na váš článek "USA za volantem" napsaný paní Carol Paral a datovaný 25. 6. 2002.
Po přečtení tohoto článku jsem měl dojem, že žiji buď v nějaké jiné Americe anebo na reservaci, která se řídí jinými pravidly. Je jisté, že pí. Paral zaznamenala určité zážitky, které se čas od času přihodí anebo přihodily. Ale podle jejího článku si váš čtenář musí utvořit představu, že USA je stále ještě ten divoký západ, který byl kdysi popisován v "kovbojkách". (Omlouvám se za můj vyjadřovací způsob a i nesprávnou gramatiku, ale v češtině už tak moc nekomunikuji, tak doufám, ze mně prominete.)
V Americe žije téměř 300 miliónů obyvatel a téměř každý dospělý člověk a malé procento dětí má řidičský průkaz a pochopitelně řídí motorové vozidlo. Ten fakt, ze Američané najedou každý rok miliardy kilometrů, pravděpodobně pí. Paral uchází. Je pravda, že přestupky, které pí. Paral popisuje se přihodily. Ale mnohem důležitější je, že tyto přestupky jsou v drtivé menšině. Převážná většina amerických občanů se chová ukázněně a velmi ohleduplně k ostatním řidičům na silnici.
Když jsem letos navštívil Českou republiku tak moje mínění o Českém řidiči bylo podstatně nižší. A to je vás pouze 10 miliónů a ne tak velké procento občanů řídí motorová vozidla. Takže, je to otázka proporce. Ano, přiznávám, že máme zde extremisty, kteří i dokonce střílí po druhých vozidlech, když jim už nevydrží nervy. Ale to jsou mimořádné případy které se nesmí generalizovat. A to, že Američané jí, spí, milují se, telefonují, a baví se s dětmi na zadním sedadle, to vše je známá věc. Ale až najedete ve svém životě přes milión kilometrů na bezvadných dálnicích, které jsou stavěny pro i ty nejméně inteligentní, tak se budete cítit poměrně bezpečně v normálních situacích. A když začne pršet, tak zase drtivá většina zpomalí, což nebyla moje zkušenost v ČR během mojí poslední návštěvy.
Takže, pí. Paral by se měla soustředit na řidičské zlozvyky v ČR, než se uchýlit k psaní kritických článků o Americe. Jak dlouho v Americe žije, že si bere právo se takto vyslovovat o celé zemi? Co z ní udělalo znalce amerických řidičů? Možná, že by se měla víc věnovat kuchyni a její rodině než se začne nepříznivě vyjadřovat o zemi a lidech, které já absolutně miluji a o čem ona pravděpodobně moc neví.

Joseph Kadlec
Reklama