V debatách kolem hrozících pravidelných přezkoušení profesionálních řidičů, které mají menším firmám a živnostníkům výrazně zkomplikovat podnikání v dopravě, skoro zanikl návrh zákonné úpravy, kterou na konci loňského roku podal málo známý poslanecký Klub mužů. Jedná se o přezkoušení, které by měly absolvovat všechny řidičky v ČR, které mají ve svém držení platný řidičský průkaz vydaný před rokem 2000. Náročné teoretické i praktické testy by měla každá žena za volantem absolvovat jednou do roka. Zkouška bude placená a o výši zápisného se právě teď bouřlivě jedná.
Proč by měly právě jen ženy prokazovat svoje znalosti v oblasti silničního provozu? Podle policejní studie, která vychází z dlouholetých průzkumů připravovaných na základě protokolů o nehodách, jsou ženy sice klidnější a opatrnější řidičky než muži, ale zato mají větší mezery ve znalostech pravidel silničního provozu a údržby vozu, což bývá nezřídka příčinou kolizí. Za hlavní důvod se pokládá neschopnost žen udržet v paměti naučené údaje a pravidla po dobu delší než několik měsíců.
Při bleskové studii byly prověřeny tyto znalosti u vzorku 200 žen z Prahy. Výsledky byly katastrofální. Například pouze pět žen vědělo, co znamená modrá značka s červeným okružím a křížem. Na otázku, jak vyměníte píchlé kolo, odpovědělo 90% řidiček, že zavolají svého manžela nebo přítele, případně zastaví okolojedoucího řidiče. O pravidlu pravé ruky si 30% žen myslelo, že to má něco společného s mafií. Zkrátka, o tom, že prověrky budou, už dnes není pochyb. Z kruhů blízkých policejnímu ředitelství jsme se dozvěděli, že oficiální orgány již obdržely petici Helsinského výboru, která se odvolává na rovnoprávnost pohlaví. „Jo, ale značky jsou značky,“ uvedl náš zdroj. „A ženská stejně patří k vařečce a ne za volant…“

Od naší dopisovatelky Anežky Splašené
Reklama