Pojďte se toulat exotickou, tajemně krásnou krajinou, a nebudete k tomu potřebovat ani vízum, ani peněženku naditou cizí měnou. Vydejte se do Adršpachu!
Adršpašsko-teplické skály, které leží v Broumovské vrchovině na východě Čech, jsou přírodním unikátem, který nemá ve střední Evropě obdoby. Pískovcové skalní město je protkáno turistickými stezkami i cyklotrasami, takže se nemusíte bát, že byste se tu ztratili.
Co tady však ztratíte určitě, bude srdce. Necháte je v bílém písku pěšinek lemujících paty pískovcových obrů, v průzračné vodě potůčků, které je odnesou hluboko pod zmáčené kameny, do nitra skal. Sloupy skalního města, které svými bizardními tvary často připomínají lidské tváře či postavy. Najdete tu Starostu a Starostovou, kteří stojí proti sobě a hledí si upřeně do očí, Královnu a Čarodějnici, jinde se zase vzpíná k oblakům kamenný Pegas nebo Krakonošovo párátko. V těsném obětí se k sobě tisknou Milenci - nejspíš nejvěrnější pár na světě. Tulí se už tisíce, miliony let a pořád ještě je to baví. Některé skály se zhlížejí ve smaragdově zelené hladině jezera v bývalé pískovně.
Při prohlídce skalního města byste si neměli nechat ujít místní pseudokrasové jeskyně. Některé z nich jsou neuvěřitelně vysoké, například skalní Chrám v Teplických skalách se klene do výšky 60 metrů. Některé prostory mají charakter propasti a bývají velmi hluboké. Teplická propast se táhne do hloubky 32 metrů, Netopýří propast měří dokonce 38 metrů. Jeskyně, kterým se podle jejich vzniku říká suťové, mají někdy nejen více chodeb, ale také více pater. Často jsou řečištěm podzemních vodních toků. Vůbec nejdelší pseudokrasovou jeskyní (i v celé České republice) je místní Teplická jeskyně. Labyrint jejích chodeb měří 1065 metrů a má mnoho podob - rozlehlé sály i chodbičky, které jsou jen stěží prostupné.
Voda ve své nejčistší podobě dotváří kouzlo Adršpachu sice skromně, ale zato v mnoha podobách. Po tisíciletí chladí sluncem rozžhavené skály, v kaskádách se vrhá do propastí a vytváří vodopády, které byste při svém putování neměli minout. Díky neobvykle čisté vodě žijí v této oblasti i zvířata, která jsou jinde na vymření. Z vodních ptáků je to ledňáček říční, skorec vodní, volavka popelavá a dokonce i čáp černý.
Povrchová voda je jen nepatrným zlomkem skutečného vodního bohatství, které se skrývá v podzemí Adršpachu. V hloubce několika set metrů se pod propustnými kvádrovými pískovci nacházejí dvě nepropustné vrstvy. Prohnutí geologických vrstev způsobuje, že voda stékající z okrajových oblastí pánve se hromadí v jejím středu. Odtud proudí pod tlakem vzhůru podle zlomů k povrchu, kde vytváří mohutné artéské prameny. Protože pískovec je jedinečným vodním filtrem, patří zdejší voda vůbec k nejčistším – v obchodech ji můžete zakoupit jako Tomu Naturu.
Voda ostatně hrála zásadní roli i při vzniku celé oblasti. Tekoucí voda, mráz, vítr a gravitace tak spojily své síly a vytvořily dílo, které máme dodnes možnost obdivovat - majestátní skalní město.
Reklama