Základem pro získání finanční náhrady od pojišťovny je pojištění pro případ povodně. Pokud je váš majetek takto pojištěn, můžete začít jednat.
Ve chvíli, kdy je váš dům či byt pod vodou, nemůžete dělat nic, ale voda snad už bude, alespoň na jih od Prahy, jen klesat, tak je třeba se připravit na to, co bude následovat. Škody, které rozboužený živel napáchal, jsou třeba především zdokumentovat pro pojišťovnu. Pokud nemáte možnost poškozené věci vyfotografovat, což je nejprůkaznější, pokuste je aspoň sepsat a soupis si nechat podepsat důvěryhodným svědkem. Je jisté, že ihned po opadnutí vodz můžete zařít s úklidem, není třeba čekat až do příchodu pracovníka pojišťovny. Škody by se totiž mohly ještě zvýšit, pokud by mokré či vlhké věci neměly možnost začít vysychat.
V pojistných podmínkách většiny pojišťoven se uvádí, že bychom měli škodu nahlásit bezodkladně, tedy co nejdříve. Není ale přesně stanoveno dokdy. Čím dříve nahlásíte škodu, tím dříve pojišťovna může vyplatit nějakou náhradu nebo alespoň zálohy. Ve chvíli, kdy lidé přijdou o celý majetek, potřebují alespoň zálohu. Pojišťovny jsou připraveny vyplácet okamžité zálohy až do výše 50 procent celkového plnění. Pokud se stalo, že jste při povodni přišli o dokladz o pojištění, neyoufejte, tyto doklady má v evidenci pojišťovna, která bude jistě postupovat při plnění po záplavách benevolentně a vstřícně. Toto se týká rovněž dokladů o koupi, faktur, účtenek, pokud je máte, likvidátor je jistě ocení, pokud ne, určitě to výplatu peněz nebude komplikovat.
Co se týká lhůty, ve které budou peníye vzplaceny, zálohy by se objevit na kontech během jednoho, dvou, tří dnů. Doúčtování v těchto případech nebývá problematické. Jakmile se udělá soupis poškozeného majetku, tak to jde rychle. Většina pojišťoven v těchto případech posiluje týmy likvidátorů v povodňových oblastech.
Informace o pojištění a výplatách jsme pro vás našli na www.centrum.cz, kde si můžete přečíst další podrobnosti a informace týkající se záplav, velmi přehledně a kvalitně zpracované. Vřele doporučujeme.

S použitím materiálů z www.centrum.cz připravila

Reklama