Dnes za vámi přicházíme s dalším dílem seriálu Staré dobré časy, který je sestaven z citací z knihy Rady všeliké, domu, hospodaření i jinému činění domácímu dobře prospívající vytištěné někdy kolem roku 1800 v katolické tiskárně ve Vimperku. Tentokrát zase o dobrůtkách.

V létě-li Pán Bůh přehoušel ovoce lesního nadělí, tu sluší se hospodyňce co možná nejvíce s něho spracovati a na zimu uložiti. Borovnic lesních možno usušiti a do apotheky uložiti, neb jich odvar běhavku zastavuje. Též tak z nich možno marmelády navařiti neb šťáv pro dítek malých, však kromobyčej chutné jest borovnic všeho smetí a listů prostých a proudnou vodou rychle propláchnutých do líhu čistého v buclatou sklenici neb plucar čirý naložiti vloživše tam snítku jalovce či jehličí borového a na okně neb polici blíž okna stojící šest až sedm týhodnů ponechati louhovati, dobrého liqueru se nám tak dostane. Přidáním cukru homolového kromobyčej chutným se stane a jest nám liquerem tím coby chutným présentem visitu dámskou uctíti.
Borovnic čerstvých můž´ hospodyňka též na žahour svařiti. To borovnice, neb též borůvky zvané, jest dobře očistiti od listův a smetí, vyprati vodou proudnou a posléz rozvařiti na hustou kaši. Přidá se k nim, aniž by se sítem neb mušelínem protlačovaly, na libru oné kaše půl liberky hrubého cukru a jest jich nechati hezky do tuha svařiti. Dobrý pozor však dáti musíme, by se nepřipálily a nezhořkly, neb dílo celičké by tak vniveč přišlo. Borovnice jest nám vařiti na mírném plameni toliko stále jich míchajíce. Když silou mocnou opříti do vařejky jest nám nutno, tu pak žahour již takořka hotov bývá i jest nám hrnce neb kotlíku na kraj plotny odstaviti třeba a míchati, až žahour jest již varu prost. Pak se hrnek kameninový vypláchne líhem salicylovým, horká povidla se tamo vloží, upěchují svrchu, lžicí urovnají. Na druhý den se na ně položí papír v salicylovém líhu navlhčený, vrch hrnku povázati jest nám posléze papírem neb pergamenem, který jsme byly předem ve vodě smočily a hrnek postaviti ve studené vlhké komoře. Jsou pak povidla tato velice dobrá v zimě do knedlíků, buchet neb taštiček, na kterých zejména malí jedlíkové mlsně sobě pochutnávají, až milo pohleděti.
Reklama