Ve vzduchu, který běžně v kancelářích dýcháme se nachází na tři sta druhů těkavých organických látek. Zdrojem těchto látek jsou koberce, nátěry na zdech, laky, nový nábytek, různá lepidla, ale také my, lidé. Každý z nás za sebou nechává stopu v podobě mýdla, šampónu, deodorantu, pracího prášku v našem oděvu. Dokonce i naše tělo produkuje izopren, aceton, methanol a další látky. Vynásobíme-li to počtem osob v místnosti, dostaneme nezanedbatelné číslo. V mnoha případech se k tomu přidává nedostatečná ventilace apod. A tomuto “chemickému koktejlu” jsme vystaveni den co den. V důsledku toho trpí stále více lidí bolestmi hlavy, únavou, pálením očí a dýchacími problémy.
Studie prováděná po dobu dvou let v norském Oslu byla zaměřena na zkoumání faktorů ovlivňujících pracovní prostředí. Jednoznačně prokázala, že květiny pomáhají snižovat obtíže způsobené syndromem nemocných budov. Díky květinám v místnosti lze snížit pocit únavy o 20%, bolest hlavy o 30%, pocit sucha a bolesti v krku o 30% a kašel o 40%.
Během dvouletého výzkumu vedeného pod záštitou bavorského ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví zkoumali odborníci vliv rostlin na vlhkost vzduchu v 94 kancelářích a působení na zaměstnance. Optimální vlhkost vzduchu je přibližně 60%. Ústřední topení a klimatizace však mohou vysušovat vzduch a to způsobuje podráždění dýchacího ústrojí a kůže. Výzkum prokázal, že běžné pokojové rostliny jako spatifylum, africká fialka, scindapsus či fíkus pumila zvyšují vlhkost vzduchu o 2 - 5%, a tak zlepšují kvalitu vzduchu. Mimo to zaměstnanci vnímali prostředí jako svěží a méně stresové.
Z výzkumu prováděného v Americe vyplynuly další zajímavé skutečnosti. Dvěma skupinám programátorů byl průběžně měřen tep, krevní tlak a další fyziologické indikátory stresu. Pro zajištění objektivity oba týmy pracovaly na stejných úkolech. Ve skupině pracující v prostředí s rostlinami byl návrat ke klidovým hodnotám mnohem rychlejší. Kromě toho se zvýšila schopnost koncentrace a tím i produktivita práce o 12%.

Co můžete udělat pro zlepšení vzduchu ve vaší kanceláři?
- nezakrývejte ventilátory a ventilační otvory, přesvědčte se, zda fungují
- nekuřte v místnostech, které k tomu nejsou určeny
- umístěte do místností květiny, pravidelně je zalévejte a pečujte o ně
- pravidelně vynášejte odpadkový koš
- ukládejte jídlo dle doporučení
- nenoste do místností předměty, které mohou být zdrojem zápachu nebo znečištění

Jak pomáhají pokojové rostliny zlepšit kvalitu prostředí v místnostech?
- snižují množství škodlivých látek ve vzduchu, zvyšují vlhkost vzduchu
- snižují únavu očí tím, že odrážejí žlutozelenou část spektra a to oči uklidňuje
- můžeme libovolně rozhodovat o jejich umístění
- jsou ekologické
- působí na estetické vnímání zaměstnanců, zvyšují atraktivitu prostředí

Text a foto: Holandská květinářská kancelář