Velikonocím přechází šest neděl, kdy se dodržoval půst, každá neděle má své jméno a je spojena s dodržováním neměnných obyčejů. Prvních šest nedělí máme již za sebou, za necelý týden je tady šestá – nejočekávanější.

Půst zahajuje Černá neděle, která se taky někdy nazývá Pytlová. V letošním roce připadla na 17. února. Její název je odvozen od barvy oděvu, do kterého se oblékaly v tomto období ženy. Během půstu odkládaly barevné oblečení do truhlic a oblékly se do černých zástěr a šatů.Také se můžeme setkat s označením Liščí neděle, které pochází od názvu preclíků, které se pekly zejména v oblastech středních Čech z pšeničné mouky a těsta kynutého pod vodou, sypané mákem a solí, a pečených tajně v noci. Navlékaly se na stužky a pověsily venku na strom - každé dítě mělo pověšený jeden preclík - říkalo se, že je dětem nadělila liška. Tento zvyk se objevuje v jiných krajích i v jiné postní dny.

Druhá neděle je v lidovém prostředí nazývaná Pražná, podle tradičního jídla „pražmy“. Jedná se o staroslovanský pokrm, který se připravoval pražením nedozrálého obilí. Častěji také Sazometná neděle - vymetají se nejen komíny, ale čistí se vše.

Třetí neděle se - podle pověry, že kolikrát se kýchne, tolik roků bude ještě živ - nazývá Kýchavná neděle. Ve východních Čechách se tradovalo, že kdo kýchne ten den třikrát, bude celý rok zdráv. Vznik tohoto obyčeje se datuje od doby morové epidemie - lidé měli obavu z moru, jehož první projevy byly spojeny právě s kýcháním, a proto si při kýchání přáli „pozdrav tě Pán Bůh“, aby toto nebezpečí zažehnali. Tak co, kolikrát jste si kýchli? :-)))

Čtvrtá neděle - která letos připadla na 10. března - se nazývá Družebná. Pokud máte doma chlapce na ženění, měl by spolu s družbou navštívit dům nevěsty, za kterou chtějí přijít o velikonoční pomlázce na námluvy, a vše domluvit. Tato neděle má i zvláštní postavení v církevní oblasti - neboť tento den je možno částečně povolit kázeň - výrazem toho je změna barvy rouch - fialovou nahradila růžová.

Pátá neděle Smrtná byla poslední před Velikonocemi. Je spojena se zahalováním křížů v kostele, ale v běžném životě je spíš spojená s vynášením smrti - Moreny, Mořeny nebo někde také Mařeny. Tento obyčej spojujeme s ukončením zimy a najdeme ho pouze v lidovém prostředí. Jeho původ je třeba hledat v pohanských dobách. Figurka smrtky byla zhotovena ze slámy a hadrů, často měla režnou košili, korále z výdunků vajec a obličej pomalovaný barvou, byla připevněna na dřevěné tyči a nesena k potoku, kde byla zapálena a vhozena do vody. Od vody se pak rychle uteklo, „aby nás smrt nedohonila“. Vynášení Moreny bylo doprovázeno rozličnými říkadly a písničkami jako je třeba tato: Smrt nesem ze vsi, do rybníka za vsí, buďte báby veselý, že jsme vám smrt odnesli…

Šestá neděle - Květná - již spadá do velikonočních dnů - připomínáme si památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma - na některých místech se v tento den koná procesí. Název neděle je odvozen od květů, kterými Krista v Jeruzalémě vítali. Do lidového prostředí se tento zvyk přenesl v podobě svěcení větviček jívy, košťat apod. Se svěcenými kočičkami se prováděly různé praktiky, spjaté s pověrami o jejich účinku proti kouzlu, pohromám apod. - zasouvaly se za kříž, dávaly do sklepa, polykaly na obranu před bolestmi v krku apod. V tuto neděli se také nosilo „léto do vsi“, oblékaly se nové šaty nebo alespoň jeden kus a nesmělo se péci - zapekl by se květ (resp. budoucí úroda).
Reklama