Naše kultura už po staletí důsledně ctí památku zemřelých. Péče o klid zesnulého nekončí pohřebním obřadem, ale pozůstalí členové rodiny s větším či menším zápalem opečovávají rodinnou hrobku nebo hrobové místo, starají se, aby zeleň prospívala, aby k výročím či o svátcích zdobily hrob věnce nebo řezané květiny, aby plály svíčky, když je to zapotřebí… Ne vždycky ale máte místo posledního odpočinku svých blízkých na dosah ruky. Třeba žijete stovky kilometrů daleko od svého rodiště, třeba dlíte pracovně či soukromě v zahraničí. Kdo se pak o váš rodinný hrob postará? Co když vaše příbuzné zajímala babička jen do té míry, kdo zdědí její byt či starožitný nábytek? Co když se nemáte na koho spolehnout? Jste zvyklí se v mnoha životních situacích obracet na profesionály, proč to neudělat i tentokrát?
Firmu AZ Proklid založil Petr Hůrský proto, že si uvědomil, jak málo moderní uspěchaná doba dopřává lidem, aby dělali všechno, co chtějí a potřebují stihnout. „Představte si, že třeba někdo bydlí pět set kilometrů od místa, kde odpočívají jeho příbuzní, a nemá možnost docházet na hřbitov tak často, jak by chtěl,“ vysvětluje podnikatel P. Hůrský. „Takový člověk je ve stresu, mrzí ho, že rodinný hrob vypadá zanedbaně, ale nemůže s tím nic udělat. Když si ale objedná naše služby, může být klidný, že je všechno v pořádku. Naše práce je založená na individuálním přístupu – s každým klientem se dohodneme na rozsahu a periodicitě prováděných prací, jako je ošetřování zeleně, péče o okolí hrobu, výzdoba, drobné opravy apod. Všechny naše kroky jsou zdokumentovány nejen písemně, ale také fotograficky, a klient je pravidelně informován prostřednictvím pošty nebo e-mailu.“
Tato neobvyklá podnikatelská aktivita je jednou z prvních vlaštovek u nás, ale podle pana Hůrského se v zahraničí podobné služby velmi osvědčily. Zakladatel firmy AZ Proklid nám také vyprávěl o některých zajímavých zakázkách. Například jeden zákazník, který pochází z Čech, ale žije už dlouho v USA, nechává na hrob svých rodičů každý týden přinášet 50 řezaných růží. Přijíždí jen jednou do roka, ale po zbytek času je v klidu a spoléhá na decentní a pečlivou práci firmy AZ Proklid. Asi nejkurióznější objednávka, se kterou se P. Hůrský setkal, bylo přání starší dámy z Moravy, která je sice nemobilní, ale prostřednictvím firmy nechává hrob svého zemřelého chotě v den jeho narozenin, o všech svátcích a na výročí svatby ozdobit věnečky uvitými z jeho oblíbených čabajských klobásek.

Pokud vás zajímají další informace, kontaktujte pana Hůrského z firmy AZ Proklid na telefonním čísle: 0604/635 314 nebo 02/793 60 90, případně na e-mail: proklid@centrum.cz.
Reklama