Svátkem svatého Mikuláše, respektive v předvečer tohoto svátku, začíná pro děti to pravé vánoční těšení. Svatý Mikuláš si tuhle výsadu zasloužil svou příkladnou dobrotou a štědrostí. Pocházel z bohaté rodiny, po smrti rodičů rozdal všechen majetek a stal se knězem, posléze biskupem v Myře v Malé Asii. Byl vězněn pro svou víru, ale v roce 313, kdy došlo ke zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími, byl propuštěn. Pak konal četné dobré a šlechetné skutky, z nichž asi nejpopulárnější je záchrana tří dívek pře pádem do mravního bahna. Slyšel totiž otevřeným oknem, jak je otec nutí k prostituci, aby mohl zaplatit dluhy. Mikuláš dal na okno tři váčky zlaťáků, čímž dívky od jejich osudu odvrátil. Právě tyto tři váčky jsou zřejmě základem tradice mikulášského obdarovávání, jak je známe dnes.
Mikuláš byl uctíván už od 6. století a jeho kult pronikl z Východu na Západ. V Evropě se oslavy mikulášského svátku datují asi od 10. století a měly bujný ráz. Někde Mikuláš obcházel s družinou maškar, jinde s čeledínem, jinde naděloval Mikuláš do bot nechaných na zápraží a děti ráno našly dárky. Zajímavostí je, že v některých západoevropských zemích, v Americe nebo Austrálii vystupuje Mikuláš jako hlavní vánoční dárce Santa Claus (Mikuláš pochází z řeckého Nicolaos, což bylo zkomoleno na Claus)
V Čechách chodí Mikuláš pěšky, protože ještě touto nebývá mnoho sněhu. Opírá se o zlacenou berli, aby neuklouzl na náledí, a roznáší v doprovodu čertů a andělů drobné pamlsky a ovoce.