Na konci listopadu si připomínáme dva svátky, které byly tradičně spojeny s řadou předvánočních zvyků. Některé z nich se dají praktikovat dodnes.

25. listopadu – svátek svaté Kateřiny:
Svatá Kateřina (patronka studentů, učenců, tiskařů a univerzit) byla mučednice, vyznávala přes vůli svého otce, krále v Alexandrii, křesťanskou víru a byla umučena lámáním a drásáním v kole. (Proto je s kolem také zobrazována.) V den jejího svátku bylo přísně zapovězeno pracovat s čímkoli, co mělo kola – mlýn, kolovrat, povoz, trakař… Rovněž to byl den, kdy cháska dostávala mzdu a uzavírala nové pracovní smlouvy.
Večer se končívalo s prací dříve a se soumrakem začala bujná taneční veselice, kde platívalo „ženské právo“ – ženy si samy volily tanečníky a mohly si dokonce objednat výjimečně bez uzardění i pálenku. Tančilo se až do kuropění , ale druhý den se ženy vrátily na vymezené místo:-( Dnes je naštěstí jiná doba a jiný mrav, ale i vy se můžete na svátek svaté Kateřiny pořádně odvázat – konečně, je to tradice a tradice je nutno ctít.

30. listopadu – svátek svatého Ondřeje
Svatý Ondřej (patron nevěst) byl rybářem a prvním z apoštolů. Měl schopnost zázračně uzdravovat a kudy chodil, tudy šířil víru. To se mu však vymstilo, neboť se pokoušel obrátit na víru i římského místodržícího na Peloponésu. Obracel jej pomocí jeho sličné ženy, která aby manžela donutila ke křtu, odpírala mu manželská práva. Ten pak dal Ondřeje odsoudit ke strašlivé smrti ukřižováním na kříži ve tvaru X.
Svatoondřejská noc je jedna z nejmocnějších v roce - ze země vystupují démoni a lidé se jim musí bránit zaříkáváním, přičemž právě svatý Ondřej může významně pomoci. Kdo touží pohledět do budoucnosti, zajde na sv. Ondřeje k věštkyni či kartářce a nevěsty si mohou vyčarovat ženicha. To se provádí třesením bezu nebo půlnočním klepáním na kurník. Když se ozve kohout, děvče se do roka vdá. I na svatého Ondřeje bylo povoleno děvčatům volit tanečníky v kole nebo je pohostit pálenkou.

Informace jsme čerpali z knihy Malá encyklopedie Vánoc od V. Vavřinové

Připravila
Reklama