Dnes se vydáme na výlet do Norimberka. Ale nebudeme obdivovat místní architekturu ani nepůjdeme nakupovat. Půjdeme se dívat do vody…
Tančící pár. On, mladý, štíhlý muž v přiléhavém černém neoprénu, který pokrývá celé jeho tělo a dodává mu potřebnou eleganci a dostatečnou možnost pohybu a on, starý, poněkud svéhlavý lachtan hřivnatý v celé své majestátní mohutnosti s vrozenou elegancí a ladností, se pohybují ve stejném rytmu a za stejných pohybů jako by spolu souzněli. Nad vodou v bazénu, jejíž mihotání se odráží na stropě haly, se ozývají úvodní takty z filmu o růžovém panterovi, na které ti dva spoluvytváří něco mezi pantomimou a baletem. Poslední tóny dozní, oba ustrnou jakoby zkameněli a sálem zabouří potlesk a výskání dětí. Následuje hluboká úklona z jeviště, člověk i zvíře jsou si plně vědomi úspěchu své spolupráce. Tak vypadá část představení v zoologické zahradě v německém Norimberku.
Dalšími účastníky představení jsou lachtaní samičky s nezbytnými hrátky s míči, ale i s dalšími neméně efektními kousky. Nechybějí ani delfíni skákaví, kteří předvádějí kromě svých pověstných skoků a jízdě po ocase nazpět, také celou škálu zvuků od cvrlikání přes veselé hýkání až do vysokých tónů, avšak drží se na hranici lidské slyšitelnosti, neboť vědí o naší nedokonalosti ve vnímání ultrazvukových signálů. Muž v černém neoprénu se od nich nechá vozit na hřbetě přidržujíce se za hřbetní ploutev, ale také na prodloužených rypcích, kdy ho jako na trampolíně odpalují do výšky. Na všech zúčastněných je přitom vidět i cítit naprostá pohoda, radost z pohybu, vzájemných dotyků a spolupráce. Samozřejmě, že veškeré cviky přednostně vycházejí z typického chování mořských savců v přírodě a z jejich hravosti, avšak ze všech zvířat doslova čiší radost ze cvičení. Jsou natolik inteligentní, že pouhé nicnedělání, které s sebou zákonitě přináší nudu, většinou vede k otupělosti, zlozvykům a tzv. "medvědím pohybům" (tj. stereotypním pohybům, kdy zvíře neustále dokola opakuje stále a stále tentýž naučený pohyb). Takovéto vystoupení se sice musí zaplatit zvlášť (běžné vstupné je neobsahuje), přesto patří k nejoblíbenějším atrakcím a zájem o ně stále vzrůstá.
Není divu, i když v dnešní době se pomocí internetu, filmu, videa a dalších technických vymožeností můžete dostat prakticky na kterékoliv místo na planetě a zhlédnout jakéhokoliv tvora, přesto vlastní prožitek je mnohem silnější a bezprostřednější.

Nataša Velenská
Reklama