Jestli máte – stejně jako já – rádi malebná středověká města, určitě si nenechte ujít návštěvu polského města Krakov. Není to jen tak obyčejné město, proto ještě před několika sty lety byl Krakov centrem polské vzdělanosti a kultury, probíhaly zde korunovace panovníků a také se zde s veškerými poctami ukládaly ostatky členů královské rodiny.
Hrad Wawel tyčící se majestátně nad městem, který je dnes cílem turistů z celého světa, se už ve 14. století stal díky přičinění krále Kazimíra Velkého jedním z hlavních evropských sídel. Největším turistickým lákadlem Krakova je jeho historické centrum, kterému vévodí Hlavní náměstí (Rynek Glowny), jež je se svými rozměry 200 x 200 metrů jedním z nejrozsáhlejších náměstí v Evropě. Dominantou náměstí je nejdůležitější krakovský kostel zvaný Mariánský, jehož pýchou je monumentální oltář z druhé poloviny 15. století, který je největším v Evropě. Mariánský kostel má dvě věže z nichž ta vyšší měří 81 metrů. K náměstí středověkého města patří také trh. Tady v Krakově je dokonce přímo tržnice. Jmenuje se Sukiennice a je to dlouhá budova, která byla nejen centrem obchodu, ale v době obrozování polského národa se také stala centrem národní hrdosti, když zde v patře vzniklo národní muzeum. Dnes je tu kromě mnoha rázovitých obchůdků se suvenýry možné shlédnout expozici polského umění 19. století. Kromě Mariánského kostela se na Rynku nachází ještě jedna církevní stavba, kterou je kostelík sv. Vojtěcha, jeden z nejstarších v Krakově, který byl postaven v místě, kde podle tradice vedl svá kázání sv. Vojtěch.
Uličky, které obklopují náměstí, nabízejí pestrou směsici stylů od renesance, přes baroko a klasicismus až k novějším stavebním slohům. Můžete se tady toulat dlouhé hodiny, zapadnout do nějakého krámku nebo galerie, kterých jsou tu mraky, nebo si sednout na kafe do některé z příjemných kaváren či restaurací. Kolorit města podobně jako v Praze nebo Vídni dotvářejí drožky, které mají stanoviště na Rynku. Historická část města je obklopena hradbami zvanými Barbakan, které byly přerušeny řadou významných bran z nichž nejznámější je Floriánská brána, která je také součástí Královské cesty vedoucí až na Wawel.
Krakov je uměleckým, kulturním a také vzdělanostním centrem Polska, nachází se zde starobylá a vážená Jagellonská universita, jejímž zakladatelem byl v roce 1364 Kazimír Veliký. Při návštěvě Krakova nesmíte vynechat také Židovské město, které bylo až do roku 1800 obehnáno zdmi a parkánem a které přechovává významné památky judaismu.
Reklama