K domácímu násilí docházelo vždycky. Je však pravda, že se o něm nemluvilo, protože ani nebylo s kým a nebylo proč. Oběti se zpravidla žádné pomoci nedočkaly. Pokud nenašly odvahu k odchodu z domova, který se z bezpečného místa proměnil v peklo, leckdy prožily celý život v ponížení a opakovaném násilí. Zkušenosti ze světa říkají, že o domácím násilí se vždy začalo více mluvit ve chvíli, kdy vznikla místa pomoci, ať už linky důvěry, azylové domy nebo poradny pro oběti trestných činů, kam mohli lidé, týraní za zavřenými dveřmi, přijít bez rizika, že se jejich již tak neúnosná situace ještě zhorší. První kontakt oběti domácího násilí s pomáhající osobou je nejdůležitější. Ten rozhodne o tom, zda oběť uvěří, že její situace je řešitelná. Proto je tak důležité, aby první kontakt zvládli například policisté, lékaři, pracovníci azylových domů.
A právě těm posledním byl určen vzdělávací projekt Kormidlo, který odstartoval v září tohoto roku a skončil minulý týden. Projekt vznikl na základě spolupráce Bílého kruhu bezpečí (BKB) a Sdružení azylových domů (S.A.D.) za podpory společnosti Kraft Foods CR.
„Náš program se skládal z osmi kurzů, z nichž každý trval pět dnů. Výcvik poskytnul účastníkům informace především z oblasti sociálně-právních a trestně-právních opatření. Velkou pozornost jsme věnovali posílení praktických dovedností v oblasti komunikace s obětmi domácího násilí,“ uvedla prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová.
Projektu se zúčastnilo 200 sociálních pracovníků z azylových domů v České republice, kteří tak měli příležitost získat nové vědomosti, pracovat s vlastními zážitky a postoji a rozšířit své dovednosti při kontaktu s oběťmi tohoto druhu násilí.
Reklama