Děti mají přirozenou potřebu pohybu. Pohybují se rády, jsou odvážné a stále zkoušejí něco nového. Zvláště v prvních letech života. Dostatek pohybu podporuje zdraví, má blahodárný vliv na celkový stav dítěte a je prevencí špatného vývoje. Děti potřebují pohyb, aby prozkoumaly svoje okolí a aby se naučily je přijímat, stejně jako přijímat sebe sama. Četné výzkumy však dokazují, že mnoho dětí už v okamžiku zahájení školní docházky vykazuje motorické deficity. Neumějí například chodit pozpátku, mají problémy při poskakování, skákání a udržování rovnováhy na jedné noze, neumí házet míčem… Nezanedbatelný podíl školáků má potíže s držením těla a asi 25% dětí je obézních.
Zejména městské děti mají dnes zhoršené možnosti přirozeného pohybu. Na ulici, kde je velký provoz, si děti hrát nemohou, a tak se stále více hry přesouvají domů. Tam ale místo míče a prolejzaček čekají na děti jejich noví kamarádi – televize, video a počítače. Kromě toho velmi často chybí i pohybové vzory v rodině.
Důsledky nedostatku pohybu jsou různorodé. Dochází ke konkrétním tělesným reakcím svalstva, kardiovaskulárního a nervového systému, dýchání a motoriky. Svaly, které nejsou namáhány nebo jsou namáhány jen nedostatečně, ochabují a zakrňují. Kosti, klouby a zejména páteř tak už nemohou být dostatečně podpírány a stabilizovány. Následky jsou závažné. Potíže s držením těla, kulatá záda nebo špatný vývoj nohou. Kardiovaskulární systém a dýchací orgány zaostávají ve vývoji, pracují neekonomicky a jsou náchylné k poruchám. S tím také souvisí problém dětské nadváhy. Nedostatek pohybu ale pro děti není jen rizikem zdravotním, ale také může vést k problémům psychickým. Děti s nedostatečnými pohybovými schopnostmi se stávají outsidery ve skupině a mohou se tak dokonce uzavírat ještě více do pasivity. Jak povzbudit pohybovou aktivitu dítěte? 1. Vzor – možná si to ani neuvědomujete, ale chování rodičů má velký význam pro rozvoj dětí. Pokud jezdíte autem i za roh do trafiky a večery trávíte u televize, asi těžko můžete očekávat, že vaše dítě bude trávit svůj volný čas na hřišti s mičudou nebo jízdou na kole. Naopak sportující rodina je modelem chování, ze kterého dítě bude těžit po celý zbytek života. 2. Příroda – je věčnou inspirací pro pohyb. Nabízí spoustu přirozených podnětů, které děti vybízejí ke hrám a ani jim to nemusíte připomínat. Spadlé stromy k trénování rovnováhy, kaluže k přeskakování nebo stromy k lezení… 3. Dětský pokoj – by měl být uzpůsoben tomu, že zde žijí děti. Čím více možností k pohybu, tím větší šance, že doma nebudete mít pecivála. Nábytek by měl být lehký, měkký a skladebný, na strop se dá pověsit houpačka, do dveří hrazda… je to jen na fantazii vaší i na přání malých obyvatel pokoje. 4. Sport - rodiče si často stěžují, že jsou jejich děti zlobivé a neposlušné. Někdy je to jen proto, že mají přebytek energie. Zkuste neposluchu přihlásit do sportovního oddílu a uvidíte, co se bude dít. :-) 5. Výživa – děti by měly jíst tolik, aby si doplnily vydanou energii, ale to neznamená, že jejich doménou mají být kaloricky vydatná jídla a fast foody. Hlavní je pestrost, protože žádná potravina neobsahuje vše, co naše tělo potřebuje. Na jídelníčku by každý den měly být různé druhy potravin v rozumném poměru. A hlavně – ani u dětí nezapomínejme na potěšení z jídla. Bylo dokázáno, že ten, kdo se umí z jídla radovat, mívá řidčeji potíže s nadváhou. Pohrajte si trochu s jídlem a uvidíte, že vaše děti „skousnou“ i mrkev nebo tvarohovou pomazánku, když jim je hezky naaranžujete. :-)
Reklama