Domácí násilí je tíživý problém, který se možná vyskytuje i ve vašem okolí, ale o kterém se paradoxně ještě stále moc nemluví. A přitom je známo, že samy oběti domácího násilí nejsou v naprosté většině schopny se ze své situace vymanit a změnit ji, čím často trpí nejen ony, ale také další lidé v jejich okolí, nejčastěji děti. S cílem vnést trochu světla do problematiky domácího násilí u nás provedl před časem STEM rozsáhlý sociologický výzkum (na objednávku Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s.), kterého se zúčastnil reprezentativní vzorek české populace starší 15 let. Zde je jakési malé shrnutí, které jsme nazvali Desatero o domácím násilí. 1. Nepoučenost o tom, jak vůči domácímu násilí vystupovat Pojem "domácí násilí" zná 80 % občanů, jen 18 % populace však odpovědělo "ano" na otázku: Máte informace, jak se zachovat vůči domácímu násilí? 2. Mýty o domácím násilí – jak vypadá typický pachatel Téměř dvě třetiny populace (64 %) nesouhlasí s názorem, že se domácího násilí mohou dopouštět lidé, kteří jsou známi svým slušným a společenským chováním. 3. Mýty o domácím násilí – jak vypadá typická oběť Tři pětiny lidí (61 %) jsou přesvědčeny, že obětmi domácího násilí se zpravidla stávají slabé a bojácné ženy. 4. Domácí násilí je naléhavý problém, o kterém se však nemluví Veřejnost nesouhlasí s názorem, že násilí mezi partnery je problém zveličovaný feministkami a ženskými organizacemi. Dvě třetiny lidí naopak soudí, že je to závažný jev, o němž nelze mlčet. 5. Společnost nemá domácí násilí tolerovat, rodina to evyřeší Většina lidí (71 %) si myslí, že rodina sama nemůže vyřešit problém domácího násilí. 6. K domácímu násilí nesmí okolí zůstat lhostejné Čtyři pětiny občanů (79 %) jsou přesvědčeny, že k projevům domácího násilí nemůže zůstat okolí (příbuzní, sousedé, lékař, policie) lhostejné. 7. Bezradnost vůči projevům domácího násilí Tváří v tvář domácímu násilí jen každý druhý člověk (53 %) by poskytl pomoc. 8. Zkušenost s domácím násilím Tři pětiny populace (61 %) znají případy násilí mezi partnery z doslechu, více než čtvrtina (26 %) se s ním setkala přímo, tedy jako svědek, jako oběť, případně v roli násilníka. 9. „Přiznaná“ zkušenost s domácím násilím Ve výzkumu uvedlo 13 % dotázaných, že se stalo obětí partnerského násilí, 3 % přiznalo roli agresora, celkově tedy domácím násilím trpí minimálně 16 % populace. 10. Charakteristické znaky domácího násilí Většina případů násilí mezi partnery se opakuje (66 %), je kombinací fyzického a psychického násilí (50 %) a odehrává se v přítomnosti dětí (69 %). Zdroj: projekt Kormidlo, do kterého se v rámci svého globálního charitativního programu Kraft Cares zapojila společnost Kraft Foods
Reklama